Звільнення від відповідальності за порушення антимонопольного законодавстваАнтимонопольний комітет України - є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. (ст.. 1 закону України Про антимонопольний комітет України).
З розвитком економіки поглиблюється конкуренція, але інколи суб’єкти господарювання з метою отримання додаткових прибутків суб’єкти господарювання укладають картельні угоди. За визначенням Європейської комісії, «картелями є угоди та/або погоджені дії двох або більшої кількості конкурентів, спрямовані на координацію конкурентної поведінки на ринку та/або впливають на відповідні параметри конкуренції за допомогою таких дій, як встановлення цін закупівлі або продажу, або інших комерційних умов, розподіл квот на виробництво або реалізацію продукції, розподіл ринків, в т. ч. шахрайські дії при проведенні торгів, обмеження імпорту або експорту, та/або дії, спрямовані на обмеження конкуренції, вжиті проти інших конкурентів».

У законі України «Про захист економічної конкуренції» категорію «картельні угоди» називаютьантиконкурентні узгоджені дії. У ст.. 6 цього закону вказано, що антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
У частині 5 статті 6 цього закону вказано виняток, в якому випадку учасник анти конкурентних узгоджених дій може бути звільнений від відповідальності, а саме: особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет України чи його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, передбаченої статтею 52 цього Закону.

05 жовтня 2012 року набрало чинності Розпорядження АМКУ №399-р від 25.06.2012р. «Про встановлення порядку звільнення від відповідальності», до цього часу не було правого механізму реалізації звільнення від відповідальності учасника анти конкурентних узгоджених дій.

Хто точно не буде «помилуваний»?
Заявник не буде звільнений від відповідальності, якщо виявиться, що він:
- був ініціатором антиконкурентних узгоджених дій;
- забезпечував керівництво антиконкурентними узгодженими діями;
- не надав усіх доказів або інформації стосовно вчинення ним антиконкурентних узгоджених дій, про які йому було відомо та які він міг безперешкодно отримати.
Звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій не надається в разі, якщо заявник не вжив ефективних заходів стосовно припинення своєї участі в антиконкурентних узгоджених діях після повідомлення про них Комітету (тобто фактично не припинив антиконкурентних узгоджених дій). Заявник не вважається таким, що не вжив ефективних заходів стосовно припинення своєї участі в антиконкурентних узгоджених діях, якщо подальша його участь після повідомлення про них Комітету зумовлена необхідністю забезпечення отримання інформації, що має суттєве значення в межах і строки, погоджені заявником з Комітетом в письмовому вигляді в кожному окремому випадку.

Для того щоб отримати «помилування» необхідно дотриматись одночасно двох моментів:
1) раніше за інших учасників антиконкурентних узгоджених дій добровільно повідомити про свою участь в антиконкурентних узгоджених діях.
Особа вважається такою, що раніше за інших учасників антиконкурентних узгоджених дій добровільно повідомила про свою участь у них, якщо на момент подання заяви про звільнення від відповідальності або заяви на одержання листа-маркера в Комітеті відсутні або заява іншої особи про звільнення від відповідальності за участь у цих самих антиконкурентних узгоджених діях, або заява на одержання листа-маркера за участь у цих самих антиконкурентних узгоджених діях.
Особа вважається такою, що добровільно повідомила про свою участь в антиконкурентних узгоджених діях, якщо вона за власною ініціативою звернулася до Комітету до дати складання подання з попередніми висновками у справі в порядку, передбаченому Правилами розгляду справ, із заявою про звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій або із заявою на одержання листа-маркера.
2) надала інформацію, що має суттєве значення для прийняття рішення у справі.
Інформацією, що має суттєве значення для прийняття рішення у справі, вважається інформація, обсяг та зміст якої дозволяють довести порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, зокрема, суттєве значення для прийняття рішення у справі має інформація про: склад учасників антиконкурентних узгоджених дій; наявність та зміст угод, нотаток, записок, листування, протоколів спільних зустрічей, які підтверджують погоджену конкурентну поведінку, з наданням відповідних підтвердних документів, доказів на паперових чи інших носіях інформації.


Фактично Антимонопольний комітет України отримав ще один серйозний правовий інструмент для боротьби із антиконкурентними узгодженими діями (картелями) і лише час покаже чи буде ефективним цей правовий інструмент, чи не буде «перекосів», «виняткового» застосування до суб’єктів господарювання.
Як показує досвід зарубіжних країни, зокрема США, країн Зх. Європи, Японії даний правовий інструмент є істотним джерелом розкриття картельних угод.


інша стаття про конкуренцію тут

PS Вперше статтю було опубліковано 11.10.2012р. у Бюлетні Юриста Компанії "Мережа"
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net