Зміни до законодавства у вересні 2012 року1. Закон «Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування"» №5292 про внесення змін щодо строків оплати ЄСВ. Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
-) ФОП та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, зобов`язані сплачувати єдиний соціальний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року;
-) ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, сплачують єдиний соціальний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний соціальний внесок;
-) особи, які забезпечують себе роботою самостійно та отримують від неї дохід, при цьому не є підприємцями чи найманими працівниками, зобов`язані сплачувати єдиний соціальний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року;
-) гірничі підприємства зобов`язані сплачувати єдиний соціальний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.
-) Усі інші платники єдиного соціального внеску зобов`язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.

2. Верховна рада України прийняла закон про внесення змін до закону «Про захист персональних даних». Зміни до закону ще не підписав Президент України, але думаю що за ним затримки не буде.
Ось основні зміни, що пропонує нам закон:
- Змінюється ст.. 1 (сфера дії закону) - Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.
Цей Закон поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.
Цей Закон не поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб.
Положення цього Закону не поширюються на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється творчим чи літературним працівником, у тому числі журналістом, у професійних цілях, за умови забезпечення балансу між правом на невтручання в особисте життя та правом на самовираження».

- По новому врегульовано деякі поняття закону:
згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про її надання”;
обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем»
картотека - будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами
- Визначено винятки в яких не потрібно реєструвати базу персональних даних:
Володілець персональних даних звільняється від обов’язку реєстрації баз персональних даних:
ведення яких пов’язано із забезпеченням та реалізацією трудових відносин;
членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок, політичних партій.
- Внесено зміни до повноважень органу центральної влади уповноваженого у сфері персональних даних.

3. Після внесення змін до закону Про рекламу про заборону реклами тютюнових виробів було внесено зміни до Постанови КМУ від 26 травня 2004 р. N 693 Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, а саме пункт 4.
За порушення законодавства про рекламу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються штрафи накладаються:
1) на рекламодавців, винних у:
наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами;
недотриманні встановлених законом вимог до змісту реклами, а саме:
- залучення до реклами осіб віком до 18 років як фотомоделей;
- зображення процесу паління тютюнових виробів або споживання алкогольних напоїв;
- формування думки, що вживання алкоголю або паління є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя та що алкоголь чи тютюнові вироби мають лікувальні властивості або що вони є стимулюючими чи заспокійливими засобами;
- створення враження, що вживання алкогольних напоїв чи тютюнових виробів або паління сприяє розв`язанню особистих проблем чи що більшість людей палить або вживає алкогольні напої;
- заохочення до вживання алкогольних напоїв чи тютюнових виробів або негативне розцінювання факту утримування від вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- розміщення у рекламі зображення лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів, популярних осіб, а також інформації, яка є прямим чи опосередкованим схваленням популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі;
- відсутність попереджувального тексту про шкоду вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів або його невідповідність вимогам законодавства;
2) на рекламодавців, якщо реклама розповсюджується ними самостійно, і на розповсюджувачів реклами, винних у таких порушеннях порядку розповсюдження та розміщення реклами:
розповсюдження реклами тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, на радіо та телебаченні (у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу), а алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, - на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;
розповсюдження реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, шляхом використання засобів зовнішньої та внутрішньої реклами (за винятком розміщення передбаченої законодавством інформації про виробника товару та/або товар у місцях, у яких такий товар реалізується чи надається споживачеві);
розміщення реклами алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої у всіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань), у тому числі у всіх виданнях для дітей та юнацтва;
розміщення реклами алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, на товарах, призначених переважно для осіб віком до 18 років;
розміщення реклами тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються, у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях, у тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації, на товарах та у друкованих виданнях, призначених переважно для осіб віком до 18 років, або в розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;
розміщення реклами тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, на транспорті, а також реклами алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітену;
рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються, за допомогою проведення заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів за умови, що на такі заходи допускаються лише працівники підприємств, які мають ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами або виробництво тютюнових виробів);
рекламування алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються, за допомогою проведення заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів алкогольних напоїв);
розміщення реклами тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру та розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб;
розміщення безпосередньо на тютюнових виробах та/або їх упаковці інформації з метою стимулювання продажу тютюну, зокрема адреси веб-сайтів, електронної пошти, вкладиша до упаковки тютюнових виробів, текстової або графічної інформації на прозорій обгортці упаковки тютюнових виробів, малюнків та інших зображень, які не є частиною захищеної торгової марки (знака для товарів і послуг у вигляді зареєстрованого оригіналу або зображення, наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знаків для товарів і послуг), за винятком:
- інформації, яка наноситься на тютюнові вироби, пачки, коробки, упаковку та транспортну тару відповідно до статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
- інформації про продукцію, яка відповідно до законодавства не вважається рекламою і розміщення якої на етикетці, а також у маркуванні чи у супровідній документації здійснюється відповідно до статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів";
розміщення реклами тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, в Інтернеті, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов`язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів;
розповсюдження реклами тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються, шляхом спонсорування телепередач, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, програм чи окремих осіб або спонсорство з використанням знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, надання виробниками тютюнових виробів або пов`язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності окремих осіб або груп, у тому числі політичних партій або діячів, спортсменів або спортивних команд, артистів або артистичних груп, навчальних закладів усіх форм власності, проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, зокрема з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників тютюнових виробів або пов`язаних з ними організацій;
розміщення реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, у яких навчаються діти віком до 18 років;
розміщення зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, на будь-яких інших товарах, крім розміщення на товарах (предметах), пов`язаних із вживанням тютюнових виробів, запальничках та попільничках;
рекламування будь-яких товарів або послуг із використанням зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів;
рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, шляхом обміну тютюнових виробів на будь-які інші товари, роботи та послуги, надання права участі у лотереї, грі, конкурсі та інших розважальних заходах, якщо умовою надання права участі є придбання тютюнових виробів;
провадження діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, що передбачають спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;
проведення заходів з безоплатної роздачі, у тому числі для маркетингових досліджень та дегустації, обміну тютюнових виробів на будь-які інші товари, роботи та послуги;
використання тютюнових виробів з метою отримання товарів, робіт, послуг; пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування на придбання або використання тютюнових виробів;
пропонування або надання бонусів, премій, права на участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, повернення готівкових коштів, прямо або опосередковано пов`язаних з реалізацією тютюнових виробів;
продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами;
розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, за винятком:
- одного плаката розміром не більше ніж 40 х 30 сантиметрів на одне місце торгівлі, у якому міститься текстова інформація про наявні в продажу тютюнові вироби та ціни на них;
- розміщення продукції та інформації про неї, яка відповідно до законодавства не вважається рекламою, призначена для забезпечення реалізації прав споживачів і розміщення якої здійснюється відповідно до статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів";
розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, у місцях проведення розважальних заходів, в місцях роздрібної торгівлі, на автотранспортних засобах та обладнанні;
надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп`ютерних та інших ігор.

Огляд здійснив - Юрист Іван Цебак

Інші статті на цю тему тут і тут
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net