Зміни до законодавства у квітні 2012 року23 березня 2012 року Мінюст України наказом №448/5 Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав.
Перевірка проводиться:
Державною реєстраційною службою України - щодо осіб, які претендують на зайняття посад у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади або в інших державних органах, крім їх територіальних органів чи підрозділів;реєстраційними службами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі - щодо осіб, які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або інших державних органів, органах влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування.
Перевірка здійснюється шляхом пошуку відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).
Пошук відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється за прізвищем, ім`ям та по батькові засновника (учасника) юридичної особи та/або реєстраційним номером облікової картки платника податків (серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки, офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті).
В інформації про результати перевірки зазначаються:
- Дата та номер запиту, на підставі якого надано інформацію.
- Найменування державного органу чи органу місцевого самоврядування, на запит якого надається інформація.
- Критерії, за якими здійснювався пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі.
- Запис про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі відомостей про перебування особи, яка претендує на зайняття посади, пов`язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у складі засновників (учасників) юридичних осіб, визначених у Переліку організаційно-правових форм господарювання, щодо яких здійснюється спеціальна перевірка наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав (додаток) (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження юридичної особи, інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою).
-. Дата та час формування інформації.
-. Посада, прізвище та ініціали особи, яка підписує інформацію.
-. Прізвище та ініціали особи, яка сформувала інформацію.
Інформація про результати перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому законодавством.

30 березня 2012 року Указом Президента України № 236/2012 було затверджено Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами.
Держцінінспекція України входить до системи органів виконавчої влади і реалізує державну політику з контролю за цінами.
Держцінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань (ось деякі зних):
-здійснює цінові спостереження, проводить моніторинг цін (тарифів) на соціально значущі товари та послуги, забезпечує на постійній основі оперативною інформацією про результати моніторингу Міністра для подальшого інформування Кабінету Міністрів України, заінтересованих органів державної влади;
- вносить на розгляд Міністра прогнозно-аналітичні матеріали щодо розвитку цінової ситуації на споживчому ринку, пропозиції щодо запровадження або скасування державного регулювання цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, крім тих, ціни (тарифи) на які регулюються національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій;
- подає органам Антимонопольного комітету України відомості, що можуть свідчити пропорушення державної дисципліни цін та законодавства про захист економічної конкуренції;
- надає висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін для суб`єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва соціально значущих продовольчих товарів, зміни цін на які підлягають декларуванню;
- надає висновки щодо економічної обґрунтованості розрахунків оптово-відпускних цін на лікарські засоби або вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Має право інспекція отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб`єктів господарювання незалежно від форми власності документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Дані нормативні акти вступили в дію 6 квітня 2012 року.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net