Юридичний аналіз правил професійної етики конкуренції у кондитерській галузі

20.12.2013 року на сайті Антимонопольного комітету України було опубліковано Правила професійної етики у конкуренції у сфері господарської діяльності з виготовлення та реалізації кондитерських, харчоконцентратних виробів та кави в Україні (надалі - Правила).

В правилах сторони, чітко визначили, які саме види господарської діяльності регулюються цими правилами, а саме:
- під кондитерськими виробами розуміється продукція, що відноситься до наступних кодів Номенклатури промислової продукції, затвердженої та введеної в дію наказом Державної служби статистики України від 17.12.2012 № 520: 10.71.12 – Вироби борошняні кондитерські, торти та тістечка, нетривалого зберігання; 10.72.12 Пряники та вироби подібні; печиво солодке; вафлі та вафельні пластини; 10.82.21 – Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакуваннях масою понад 2 кг; 10.82.22 – Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакуваннях масою менше 2 кг; 10.82.23 – Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий), що не містять какао.
- під харчоконцентратними виробами розуміється продукція, що відноситься до наступних кодів Номенклатури промислової продукції, затвердженої та введеної в дію наказом Державної служби статистики України від 17.12.2012 № 520: 10.61.33 – Сніданки зернові та продукти інші з культур зернових; 10.83.12 – Замінники кави; екстракти, есенції та концентрати кави чи замінників кави; оболонки та плівки зерен кави.
- під кавою розуміється продукція, що відноситься до наступних кодів Номенклатури промислової продукції, затвердженої та введеної в дію наказом Державної служби статистики України від 17.12.2012 № 520: 10.83.11 – Кава смажена, що містить або не містить кофеїн; кава без кофеїну несмажена.

У розділі №7 Правил «прикінцеві положення» є декілька колізій:
1) Якщо по всьому тексту документи називається правили, то тут одноразово його обізвали «угода»,
2) Суперечність щодо обов’язковості правил, в одному пункті правила являються обов’язковими після їх оприлюднення, а в іншому пункті нижче вказується що приєднання до Правил є добровільним і здійснюється в індивідуальному порядку; а ще інший пункт передбачає, що дія Правил може бути припинена для однієї із Сторін за умови письмового попередження про це інших Сторін.

Окремим питанням є поняття «Сторона» Правил. У преамбулі Правил Стороною єпідприємства-виробники кондитерської, харчоконцентратної продукції та кави України,у розділі №7 Правил Стороною є підприємствами-виробниками кондитерських, харчоконцентратних виробів та кави, що діють на території України, а у п.1.1 Правил Стороною є українськими підприємствами-виробниками кондитерської, харчоконцентратної продукції та кави.
Цілком зрозуміло, що ці три поняття є різними за своїм змістом та смисловим навантаженням, а тому не можуть ототожнюватись у цих Правилах. На мою думку в цій частині допущено грубу юридичну помилку оскільки різність понять не дає однозначності щодо поширення цих правил на конкретних суб’єктів господарювання.

Цікавим є п.2.2 Правил «обов’язки сторін» підпункт «добросовісно співпрацювати між собою для забезпечення взаємних інтересів розвитку добросовісної конкуренції, дотримуватись досягнутих домовленостей, встановлених правил та процедур і не допускати розповсюдження недостовірної інформації про себе або іншу Сторону»
На мою думку даний пункт прямо порушує цілий Розділ 2 АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ закону України «Про захист економічної конкуренції». Не одноразово спілкувався із працівниками та представниками АМКУ, які завжди стверджують, що норми антимонопольного права є тому таким неоднозначними, оціночними та такі, що не потребують доказування наявності негативних наслідків, щоб максимально захистити конкуренцію. Проте тут у самих правилах сторони зобов’язані вчиняти дії (співпрацювати), щоб досягнути взаємних інтересів добросовісної конкуренції. Наявність протиріччя цього пункту Правил вимогам закону є очевидною, однозначною та не потребує додаткового доказування. Не зрозумілим лиш залишається з якою метою даний пункт прописано у цих Правилах.

У розділі №6 Правил «Контроль» вказано, що координацію та моніторинг щодо виконання вимог цих Правил здійснює створена Сторонами Комісія. Функції Секретаріату Комісії за рішенням Сторін може виконувати Асоціація «Укркондпром». В разі виявлення порушення Правил Сторонами, Комісія розглядає питання в порядку, визначеному Положенням про Комісію та вживає заходів відповідно до законодавства. Сторони зобов’язані повідомити Комісію про випадки і факти порушення положень цих Правил. Повідомлення про порушення повинно мати за мету усунення наслідків, що завдають шкоди діловій репутації Сторін. Воно не може розглядатися як спроба дискредитації чи нанесення шкоди інтересам Сторін.

Найголовніше питання, який правовий статус Комісії, її рішень? Чи може сторона Правил відразу звернутись до АМКУ чи до суду для захисту своїх прав та інтересів? Відповіді на ці питання Правила не дають, чинне законодавство визначає, що право звернення до суду не може бути обмежено (ст. 55 Конституції України), ст. 1 Закону України « Про АМКУ» говорить, що він спеціальний державний орган у сфері конкуренції, від так і до нього можна звертатись одразу, а не чекати рішень Комісії. Від так Комісія за правовим статусом та юридичною силою рішень прирівнюється до такого собі внутрішнього органу, який покликаний вирішити спір/конфлікт не оголошуючи про його існування. Від так виникає питання, чи не є це ще одною спробою обмежити конкуренцію, її розвиток ?


Важко стверджувати про практичну доцільність цих правил, але юридичний аналіз правил показує, їх значні неузгодженості, колізії, промахи. Надіємось, що у майбутньому їх буде виправлено і вони дійсно допоможуть розвивати конкуренцію у кондитерській галузі України.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net