Висновок АМКУ про наявність у діях суб`єкта господарювання ознак недобросовісної конкуренції

Інформація щодо розгляду звернень суб’єктів господарювання до Антимонопольного комітету України за наданням рекомендаційних роз`яснень щодо кваліфікації відповідності дій суб`єктів господарювання положенням статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»

Відповідно до статті 14 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту конкуренції» від 5 липня 2011 року N 3567-VI),з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування, передбачена можливість надавати суб`єктам господарювання висновки у формі рекомендаційних роз`яснень щодо відповідності їх дій положенням статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Відповідно до повноважень, визначених пунктом 2 частини першої статті 7 та пунктом 2 частини першої статті 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України" висновки у формі рекомендаційних роз`яснень щодо відповідності дій суб`єктів господарювання положенням статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» надаються Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України.

Відповідно до приписів статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» поширенням інформації, що вводить в оману є повідомлення суб’єктом господарювання безпосередньо або через іншу особу, одній кільком або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули чи можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання, замовлення чи реалізації (продажу поставки, виконання, надання) товарів робіт, послуг цього суб’єкта господарювання.

Інформацією, що вводить в оману, є зокрема, відомості, які:

містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору;

містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб’єкта господарювання;

приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають;

містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації тощо.

Заяви про надання висновків щодо відповідності дій суб`єктів господарювання положенням статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (надалі - Заява) складаються заявником у довільній формі та подаються у письмовому вигляді до Антимонопольного комітету України.

В заяві зокрема має бути зазначено:

найменування органу, до якого подається заява ;

найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, власне ім`я та по батькові для фізичних осіб) суб`єкта господарювання (заявника) його місце проживання (для фізичних осіб), інші реквізити:

зміст дії, про надання висновку за яким звертається заявник;

документ, що підтверджує сплату збору за її подання (платіжне доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція)

перелік документів і відомостей, що додаються до заяви.

Заява підписується повноважною посадовою особою заявника - юридичної особи або його представником, заявником - фізичною особою або його представником.

При цьому сам висновок Комітету залежатиме від наявності у матеріалах, доданих до заяви, обґрунтованих доказів того, що поширювана інформація є правдивою, повною та точною і базується на фактичних, документально підтверджених обставинах.

Тому до заяви доцільно додавати наявні у заявника документи та інші матеріали, що підтверджують викладені у заяві обставини, зокрема документальне підтвердження правдивості, повноти та точності інформації, яка складає повідомлення суб`єкта господарювання.

Документи та інформація іноземною мовою повинні супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується в установленому порядку.

При підготовці заяви, документів та інших матеріалів, що підтверджують викладені у заяві обставини слід мати на увазі, що Рекомендаційні роз`яснення надаються виключно на підставі наданої у заяві інформації та доданих до неї документів і відомостей без проведення додаткових досліджень із залученням третіх осіб

Строк розгляду Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України заяви складає 30 календарних днів з дня її надходження до Комітету.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за подання кожної Заяви справляється плата у розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Зарахування коштів за подання заяви про надання висновку у формі рекомендаційних роз`яснень щодо відповідності дій суб`єктів господарювання положенням статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» здійснюється на відповідний рахунок:

отримувач: Антимонопольний комітет України, код за ЄДРПОУ 00032767, МФО 820172, рахунок 31250272210049 в Державній казначейській службі України;

призначення платежу: за надання висновку відповідно до статті 14 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (стаття 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Неподання до Комітету документа, що підтверджує сплату збору, є підставою для залишення заяви без руху на строк, визначений органом Комітету про що Заявник повідомляється листом. Час залишення заяви без руху не зараховується у строк розгляду заяви.

У разі несплати суми збору (плати) у вказаний строк, заява залишається без розгляду.

За результатами розгляду заяви Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України робляться такі висновки:

а) дії суб`єкта господарювання, описані у Заяві, містять або можуть містити ознаки порушення законодавства, передбачені статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції";

б) дії суб`єкта господарювання, описані у Заяві, не містять або не можуть містити ознак порушення законодавства, передбачених статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції";

в) наданої заявником інформації недостатньо для надання однозначного висновку щодо наявності/відсутності у діях суб`єкта господарювання, описаних у Заяві, ознак порушення законодавства, передбачених статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Заява залишається без розгляду в разі надходження від заявника клопотання про відкликання заяви. Гроші за здійснений розгляд не повертаються

Отримання висновку про недостатність наданої заявником інформації для здійснення висновку щодо наявності/відсутності у діях суб`єкта господарювання, описаних у Заяві, ознак порушення законодавства, передбачених статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з заявою повторно.

за інформацією АМКУ

додатково на цю тему тут
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net