ВСУ змінює судову практику у податкових перевірках

В постанові ВСУ від27.01.2015 №21-425а14 суд дійшов висновку, що невиконання вимог пп. 78.1.1 – безпідставне видання наказу про перевірку або його видання з порушеннями, або п.
79.2 ПКУ — невручення наказу до початку перевірки, призводять до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.Раніше судами висловлювалась позиція, що допуск до перевірки виключає можливість посилатись на порушення порядку її призначення при оскарженні її результатів.Постанова ВСУ від 27.01.2015 № 21-425а14


Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України…

Вищий адміністративний суд України погодився з висновками суду апеляційної інстанції про те, що оспорюваний позивачем наказ №226 прийнятий Інспекцією в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом. Суд зазначив, що згідно з підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті78 ПК Інспекція мала правові підстави для проведення документальної невиїзної позапланової перевірки Товариства, оскільки останнє на лист-запит Інспекції від7 липня 2011 року не надало обґрунтованого пояснення щодо конкретних робіт, виконаних його контрагентом (ТОВ «АВС Ресурси»), враховуючи відсутність у останнього трудових ресурсів.

Також касаційний суд дійшов висновку про відсутність підстав для визнання протиправними дій відповідача, пов’язаних з проведенням документальної невиїзної позапланової перевірки, оскільки положення абзацу першого пункту 79.2 статті 79 ПК не містять жодної вимоги про необхідність отримання платником податків наказу про її проведення та письмового повідомлення про дату початку та місце її проведення саме виключно до початку перевірки. Касаційний суд зазначив, що у листі-запиті Інспекції від7 липня 2011 року позивач був повідомлений про проведення перевірки у випадку ненадання необхідних пояснень на запит.

Підсумовуючи наведене, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України доходить таких висновків: аналізованими нормами ПК, з дотриманням балансу публічних і приватних інтересів, встановлені умови та порядок прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок, зокрема документальних позапланових невиїзних. Лише їх дотримання може бути належною підставою наказу про проведення перевірки. З наказом про перевірку, відомостями про дату її початку та місце проведення платник має бути ознайомлений у встановлений законом спосіб до її початку. Невиконання вимог підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 та пункту 79.2 статті 79 ПК призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net