Вплив рішення Конституційного суду України на ТОВ та їх учасників

05 лютого 2013 року Конституційний суд України виніс своє рішення №1-рп/2013 щодо тлумачення ст. 58 Закону України «Про господарські товариства».
Приводом звернення та питання, які була задані Конституційному суду України були наступні: частина четвертої статті 58, згідно з якою „учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі“, в аспекті таких питань: чи мають учасники товариства з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство) кількість голосів, пропорційну розміру їх часток, реально внесених до його статутного капіталу, чи вони мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток, зазначених у його статутних документах; чи підлягають врахуванню голоси учасників пропорційно розміру їх часток, які реально не були внесені до статутного капіталу, при визначенні повноважності загальних зборів учасників Товариства та результатів голосування за прийняття рішень.

Ось яке рішення виніс КСУ з цих питань: «В аспекті конституційного звернення положення частини четвертої статті 58 Закону України „Про господарські товариства“ від 19 вересня 1991 року № 1576–XII з наступними змінами, згідно з яким „учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі“, у системному зв’язку з положеннями частини третьої статті 13, частин другої, четвертої, сьомої статті 41, частини першої статті 68 Конституції України, частини першої статті 3, частин третьої, шостої статті 13, частини третьої статті 14, частини третьої статті 16, частини першої статті 115, частини першої статті 117, частини першої статті 140, частин першої, другої статті 144, частини третьої статті 147, частини першої статті 334, частини четвертої статті 715 Цивільного кодексу України, статті 11, частини першої статті 12, частини першої статті 50, частини четвертої статті 53 цього закону треба розуміти так, що при визначенні повноважності загальних зборів учасниківтовариства з обмеженою відповідальністю та результатів голосування за прийняття їх рішеньвраховується кількість голосів учасників, визначена пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі, що встановлений статутом товариства з обмеженою відповідальністю,незалежно від вартості реально внесених (сплачених) ними вкладів тільки протягом першого року з дня державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.»

Розглянемо як вплине на ТОВ та учасників ТОВ таке рішення КСУ.
Відповідно до ст. 60 Закону Про господарські товариства, загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Як вказано у рішенні КСУ, після спливу першого року від реєстрації ТОВ, кількість голосів рахується не пропорційно часткам визначеним у статуті ТОВ, а від суми коштів (майно) реально внесеного учасником до статутного капіталу ТОВ. Від так, якщо реальна вартість майна (коштів) після спливу першого реєстрації менша за 60% голосів, то таке ТОВ не має повноважних загальних зборів із всіма наслідками, що із цього випливає.

На даний момент не має обмежень мінімального розміру статутного капіталу ТОВ. Проте ще недавно таке обмеження становило 100 мінімальних заробітних плат, при цьому на день реєстрації необхідно було внести 50% від суми у статутний капітал. Значна частина таких ТОВ і до цього часу не внесла других 50% до статного капіталу ТОВ. Від так, після спливу першого року від реєстрації такого ТОВ і до цього часу рішення загальних зборів такого ТОВ є незаконним, оскільки сам орган ТОВ – загальні збори були не законні (не повноважні) приймати рішення.
Виключна компетенція загальних зборів ТОВ врегульована у ст. 41, 59 закону «Про господарські товариства». Дуже часто у статутах ТОВ було прописано, що відчуження та придбання цінних активів (нерухомого майна), отримання та надання кредитів, позик, підписання деяких договорів здійснюється директором ТОВ після отримання згоди загальних зборів ТОВ.
Виникає логічне запитання, чи буде перегляд законності рішень загальних зборів ТОВ після такого рішення КСУ? Відповідно до ст. 112 Господарського процесуального кодексу України, та ст. 361 Цивільного процесуального кодексу України рішення Конституційного суду України є ново виявленою обставиною, що дає сторонам право по новому розглядати спори про порушення прав та законних інтересів.

У кожному конкретному випадку враховуючи індивідуальні обставини, інтереси, докази буде ризик визнання укладених договорів недійсними. Для цього існують достатні правові підстави, зокрема відповідно до ч.2 ст.203 ЦК України, особа повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності для вчинення правочину. Відповідно до ч.3 ст.92 ЦК України, орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов`язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Якщо статутом ТОВ передбачено, що для придбання чи відчуження нерухомого майна необхідна згода загальних зборів ТОВ, але рішення прийняте неповноважними зборами ТОВ, то таке рішення не надає директору необхідних повноважень (необхідного обсягу цивільної дієздатності). Від так є правові та фактичні підстави для визнання правочину недійсним.

Передбачити всі можливі наслідки для ТОВ та їх учасників не можливо, проте недалеке майбутнє покаже як вплине це рішення на ТОВ.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net