Відповідальність у сфері містобудівної діяльності

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" №3038 встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Даним законом чітко прописано процедури проектування, будівництва та введення в експлуатацію об`єктів будівництва.
До 19 січня 2012 року (майже протягом року) вищевказаний закон не мав передбачених санкцій, і ось закон №4220 про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності узаконив значні штрафні санкції за порушення норм закону 3038.
У статті 2 закону №4220 передбачено штрафні санкції.
Суб`єкти містобудування, які здійснюють проектування об`єктів, експертизу проектів будівництва, несуть відповідальність у вигляді штрафу за передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об`єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за заниження категорії складності об`єкта будівництва:
проектна організація - у розмірі дев`яноста мінімальних заробітних плат;
експертна організація - у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат.
Суб`єкти містобудування, які є замовниками будівництва об`єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або ті, що виконують функції замовника і підрядника одночасно, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
1) виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні - у розмірі п`яти мінімальних заробітних плат;
2) виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання або будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, закінчене у період з 5 серпня 1992 року до 31 грудня 2009 року без дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат;
3) виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, якщо зазначені роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт - у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат;
4) виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, а також наведення недостовірних даних у зазначеній декларації:
на об`єктах I категорії складності - у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат;
на об`єктах II категорії складності - у розмірі тридцяти шести мінімальних заробітних плат;
на об`єктах III категорії складності - у розмірі дев`яноста мінімальних заробітних плат;
5) виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання:
на об`єктах IV категорії складності - у розмірі трьохсот сімдесяти мінімальних заробітних плат;
на об`єктах V категорії складності - у розмірі дев`ятисот мінімальних заробітних плат;
6) експлуатація або використання об`єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об`єкта до експлуатації чи акті готовності об`єкта до експлуатації:
об`єктів I категорії складності - у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат;
об`єктів II категорії складності - у розмірі сорока п`яти мінімальних заробітних плат;
об`єктів III категорії складності - у розмірі дев`яноста мінімальних заробітних плат;
об`єктів IV категорії складності - у розмірі трьохсот сімдесяти мінімальних заробітних плат;
об`єктів V категорії складності - у розмірі дев`ятисот мінімальних заробітних плат;
7) незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов`язковим згідно із законодавством, - у розмірі тридцяти шести мінімальних заробітних плат;
8) незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов`язковим згідно із законодавством, - у розмірі сорока п`яти мінімальних заробітних плат;
9) неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об`єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта у випадках, коли подання такої інформації є обов`язковим згідно із законодавством, - у розмірі п`яти мінімальних заробітних плат.
3. Суб`єкти містобудування, які виконують будівельні роботи, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
1) виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
2) виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовірних даних у зазначеному повідомленні - у розмірі п`яти мінімальних заробітних плат;
3) виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, якщо зазначені роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт - у розмірі дев`яноста мінімальних заробітних плат;
4) виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт:
на об`єктах I категорії складності - у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат;
на об`єктах II категорії складності - у розмірі тридцяти шести мінімальних заробітних плат;
на об`єктах III категорії складності - у розмірі дев`яноста мінімальних заробітних плат;
5) виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання:
на об`єктах IV категорії складності - у розмірі трьохсот сімдесяти мінімальних заробітних плат;
на об`єктах V категорії складності - у розмірі дев`ятисот мінімальних заробітних плат;
6) ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил - у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат;
7) застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов`язковій сертифікації, але не пройшли її, - у розмірі дев`яноста мінімальних заробітних плат;
8) виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил або затверджених проектних рішень - у розмірі сорока п`яти мінімальних заробітних плат.
4. Суб`єкти містобудування, які здійснюють господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури, що підлягає ліцензуванню, чи доручають виконання окремих видів робіт відповідальним виконавцям, які згідно із законодавством повинні мати кваліфікаційний сертифікат, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
1) здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання в установленому порядку ліцензії - у розмірі дев`яноста мінімальних заробітних плат;
2) залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката, у випадках, коли такий сертифікат є обов`язковим згідно із законодавством, - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.
5. Суб`єкти містобудування, які виготовляють будівельні матеріали, вироби та конструкції, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
1) виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов`язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх, - у розмірі шістдесяти трьох мінімальних заробітних плат;
2) виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів або технічним умовам, - у розмірі ста двадцяти шести мінімальних заробітних плат.
6. Суб`єкти містобудування несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
1) невиконання приписів Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів щодо:
усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат;
зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, архітектурним вимогам, затвердженим проектним рішенням, технічним умовам та іншим нормативно-правовим актам, виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або без отримання дозволу на виконання будівельних робіт, - у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат;
2) недопущення посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів на об`єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.
7. Суб`єкти містобудування, що залучаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами до проведення перевірок, несуть відповідальність у вигляді штрафу за надання недостовірних чи необґрунтованих висновків за результатами таких перевірок у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.
8. Підприємства, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва, несуть відповідальність у вигляді штрафу за подання недостовірної інформації у складі раніше наданих технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва, відмову у наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва або порушення строку їх надання; неукладення договору про забезпечення об`єкта будівництва на підставі наданих технічних умов або непідключення об`єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об`єкта будівництва - у розмірі дев`яноста мінімальних заробітних плат.
9. Дії, передбачені частинами першою - восьмою цієї статті, вчинені суб`єктами містобудування, яких протягом року було піддано стягненню за такі самі порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу, визначеного у відповідному абзаці цієї статті, у подвійному розмірі.
10. Притягнення суб`єктів містобудування до відповідальності не звільняє їх від відшкодування заподіяної внаслідок правопорушення шкоди.
11. Штраф може бути накладено на суб`єктів містобудування протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його вчинення.
12. У разі вчинення суб`єктами містобудування двох або більше правопорушень штрафи накладають за кожне вчинене правопорушення окремо.
У статті 39 закону №3038 вказано, що експлуатація закінчених будівництвом об`єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється. Замовник зобов`язаний протягом семи календарних днів з дня введення в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта письмово поінформувати про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об`єкта будівництва.
Дані правові норми та розмір штрафів із врахуванням положень ст. 96, та 96-1 КУпАП потрібно мати на увазі суб`єктам господарювання при початку діяльності.
Процедура прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, врегульована законом №3038 та Постановою КМУ 461 від 13.04.2011р., в якій затверджено форму декларації про готовність об`єкту до експлуатації.
При будівництві, реконструкції, введенні об`єкту в експлуатацію, при укладенні договору оренди рекомендую скористатись послугами юристів, які надають консультації із даних питань та можуть здійснити належний юридичний супровід даного процесу.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net