Строк давності Або Простити кредити про, які забули

Юристи та адвкоти, що захищали прав банків та їх позичальників довго "бились" у судах щодо порядку і моменту відліку позовної давності.
І ось 07.11.2013р. у справі № 6-116 цс 13 ВСУ висловив свою позицію, встанвовив правовий висновок по цій категорії спорів.

Відповідно до ст. 261 ЦК України початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов.

Перебіг позовної давності за вимогами кредитора, які випливають з порушення боржником умов договору (графіка погашення кредиту) про погашення боргу частинами (щомісячними платежами) починається стосовно кожної окремої частини, від дня, коли відбулося це порушення.

Позовна давність у таких випадках обчислюється окремо по кожному простроченому платежу.

У разі порушення боржником строків сплати чергових платежів, передбачених договором, відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України кредитор протягом усього часу – до встановленого договором строку закінчення виконання останнього зобов’язання вправі заявити в суді вимоги про дострокове повернення тієї частини позики (разом з нарахованими процентами – ст. 1048 ЦК України ), що підлягає сплаті.

Несплачені до моменту звернення кредитора до суду платежі підлягають стягненню у межах позовної давності по кожному із платежів.

У разі встановлення у договорі різних видів цивільно-правової відповідальності за різні порушення його умов, одночасне застосування таких заходів відповідальності не свідчить про недотримання положень, закріплених у ст. 61 Конституції України щодо заборони подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і те саме порушення.

ЩО ДАЛІ ???
Такий правовий висновок ВСУ є обовязковим для всіх судів під час здійснення судочинства.
Ні цивільно процесукальний кодекс, ні гсопордарського процесуальний кодекс не повязують із правовим висновком ВСУ підставу як для перегляду вже законних рішень судів.
проте аналізуючи норми цих кодексів, можна пробувати доказувати у суді своб правоту та ствердужвати, що є підстави для переглядсу справи за нововиявленими обставинами оскільки ВСу докорінно змінив розгляд справ в частині відліку позовної давності що суттєво впливає на майнові права сторін судових справ по яких вже виненсені рішення, що набрали законної сили.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net