Розстрочення (відстрочення) оплати податкового боргу, грошового зобов`язанняУ період зниження економічної активності платники податків відчувають брак коштів щодо виконання своїх зобов’язань. Інколи платники податків вирішують не платити податок, або оплатити його пізніше, і в такий спосіб утворюється податковий борг. Проте для уникнення негативних наслідків, платник податків має право на розстрочення або відстроченняподаткового боргу або грошових зобов’язань. Розглянемо більш детально ці правові явища.
Розстроченням, відстроченням грошових зобов`язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов`язань або податкового боргу під проценти. Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов`язань або податкового боргу.
Обставини, що надають право на розстрочення податкового боргу:
1. Ненадання (несвоєчасне надання) бюджетних асигнувань або
бюджетних зобов`язань заявнику
2. Загроза виникнення неплатоспроможності (банкрутства)
3. Недостатність майна заявника - фізичної особи
4. Сезонний характер виробництва та/або реалізації товарів
(робіт, послуг)
5. Виконання заявником плану реорганізації власного
виробництва

Обставини, що надають право на відстрочення податкового боргу Обставини непереборної сили, дія яких може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання заявника
Розстрочені суми грошових зобов`язань або податкового боргу (в тому числі окремо - суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.
Відстрочені суми грошових зобов`язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов`язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі.
За заявою платника податків при наявності обставин для розстрочення (відстрочення) уповноважений орган приймає рішення про надання згоди на розстрочення (відстрочення) сплати податкового боргу. Внаслідок цього уповноважений орган та платник податків укладають договір про розстрочення (відстрочення) оплати податкового боргу.
Даний договір може бути достроково розірваний (1 )з ініціативи платника податків - при достроковому погашенні розстроченої суми грошового зобов`язання та податкового боргу або відстроченої суми грошового зобов`язання або податкового боргу, щодо яких була досягнута домовленість про розстрочення, відстрочення; (2) з ініціативи контролюючого органу в разі, якщо: з`ясовано, що інформація, подана платником податків при укладенні зазначених договорів, виявилася недостовірною, перекрученою або неповною; платник податків визнається таким, що має податковий борг із грошових зобов`язань, які виникли після укладення зазначених договорів; платник податків порушує умови погашення розстроченого грошового зобов`язання чи податкового боргу або відстроченого грошового зобов`язання чи податкового боргу.
Від так за певних умов варто узгоджувати розстрочення оплати податкового боргу (грошових зобов’язань ) з метою уникнення негативних наслідків для платника податків.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net