Реальне використання віртуальної валюти - Bitcoin.bitcoin

Недавно прочитав статтю, що італієць відкрив компанію, а в статутний капітал вніс - віртуальну валюту Bitcoin.

Мене, настільки це вразило, що задався питанням: “Чи можливо таке в Україні?” Вам, мабуть, також цікава відповідь на це запитання. Отже, давайте разом розберемось із цим.

В Україні можна відкривати компанію (фірму) в кількох різних правових формах: акціонерне товариство (коли треба створити банк, страхову компанію, тощо ), приватне підприємство (щось сімейне, мале, на практиці не часто використовують), товариство з обмеженою відповідальністю (найкраще юридично врегульована правова фірма бізнесу, можна створювати 1 чи декілька осіб, найчастіше використвують).

Статутний капітал товариства - складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. (стаття 144 Цивільного кодексу України).

Створення та діяльність товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТзОВ) регулюється: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законом України “Про господарські товариства” (останній закон є спеціальним, а тому найбілш детально регулює створення та діяльність ТзОВ).

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. (ч.1 ст. 13 3акону України “Про господарські товариства”).

На практиці крім грошей та цінних паперів, до інший речей або майнових прав чи інші відчужувані права, можуть належати: будинки, земля, різного роду техніка (автомобілі, спецтехніка, електроніка, і т.д.), право оренди земельної ділянки, будинку, цілісні майнові комплекси (заводи), права інтелектуальної власності, право забудови земельної ділянки, і т.д. (в законі наведений перелік є не вичерпний і максимально загальний). Закон визначив, що будь яка річ (майнове право), яке можна продати (відчужити) може бути вкладом до статутного капіталу ТзОВ.

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. (ч.2 ст. 13 3акону України “Про господарські товариства”).

Якщо ви створюєте один ТзОВ, то проблем не має, ви самі визначаєте вартість того майна, що ви виносите до статутного капіталу. Якщо ТзОВ створює декілька осіб, то майно (майнові права) треба, щоб їх оцінили, тобто перевели в еквівалент грошовий. На практиці, кожний майновий вклад засновники ТзОВ своєю згодою оцінюють майно (майнові права), що засвідчується Актом про оцінку (складається в довільній формі, засвідчується підписами засновників ТзОВ).

У випадку, якщо засновники ТзОВ не дійшли згоди про оцінку вони мають право залучити для оцінки майна (майнових прав) - Оцінувача, який проведе незалежну оцінку.

У деяких випадках оцінка майна (майнових прав) є обов’язковою, про що вказано у ст. 7 закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” .

Із мережі Інтернет, відомо, що 1 Bitcoin еквівалентний 5150,00 гривень. Від так, віртуальна валюта - Bitcoin має реальну вартість.

За таких умов, віртуальна валюта Bitcoin відповідає вимогам ст. 13 закону України “Про господарські товариства”, а тому може бути вкладом до статутного капіталу ТзОВ. Єдиною умов для внесення віртуальної валюти Bitcoin до статутного капіталу ТзОВ є оцінка (визначення грошового еквіваленту) до реальних грошей (гривні).

Вважаю, що найближчим часом в Україні також буде зареєстрована компанія (ТзОВ) в якій статутний капітал буде сформований віртуальною валютою Bitcoin. Можливо, мені як юристу випаде можливість здійснити правовий супровід реєстрації такої компанії.


Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net