Правові (юридичні) аспекти при укладенні договору франчайзингу (комерційної концесії)Уданій публікації мова йде про комплекс прав (ділова репутація, торгова марка, виробничий досвід) і не буде йти мови про концесію, в якій правоволоділцем є держава або органами місцевого самоврядування. Дані правовідносини регулюються Цивільним та Господарським кодексом України.
Законодавство України не знаю такого терміну як «франчайзинг», натомість дані правовідносини називаються комерційна концесія.
Сторонами цього договору можуть бути лише суб’єкти господарювання (ТОВ, ПП, ФОП, АТ, тощо), фізичні особи не підприємці не можуть укладати такі договори.

При укладені договору сторони повинні узгодити такі істотні умови договору:
Предмет договору – ст.. 1115 ЦК або ст..366 ГК,
Ціна або винагорода,
Строк дії договору,
Територія дії (якщо не вказано в договорі, то договір діє на всій території України).

Рекомендую при укладенні договору звернути увагу на такі правові моменти:
1. Обов’язки сторін франчайзингу:
Обов’язки правоволодільця:
передати користувачеві технічну та комерційну документацію,
надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії,
проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов`язаних із здійсненням цих прав;
видати користувачеві передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку (право використання Торгової марки),
забезпечити реєстрацію договору комерційної концесії;
надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.
Обовязки користувача:
використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;
забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконаних робіт, послуг, що надаються, якості таких самих товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) безпосередньо правоволодільцем;
дотримуватися інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;
надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послуги) безпосередньо у правоволодільця;
інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;
не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну інформацію;
сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду.

2. Обмеження прав сторін за договором франчайзингу
обов`язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;
обов`язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;
обов`язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;
обов`язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.
Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.
Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

3. Відповідальність правоволодільця
Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред`являються до користувача у зв`язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем.
Що означає субсидіарну відповідальність?
Споживач який не задоволений якістю товарів (послуг) має право звернутись до користувача із скаргою, претензією чи позовом. Якщо користувач відмовився задовольнити вимогу споживача або споживач не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред`явлену вимогу, споживач може пред`явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність, тобто до право володільця.

4. Наслідки зміни до Торгової Марки
У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять у комплекс прав за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нових позначень правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору.
У разі продовження чинності договору комерційної концесії користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.

РЕЗЮМЕ:
- Під час підписання договору треба узгодити: строк, ціну (винагороду), територію дії,
- Детально визначити якість послуг,
- Обов’язок користувача повідомляти правоволодільця про надходження скарг від споживачів та надання копії скарги,
- Необхідність виконання повність та точно обов’язків сторін
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net