Повторність у податкових правопорушеннях

Із вступом у дію Податкового кодексу України було введено новелу, повторність податкового правопорушення. Особливість полягає в тому, що якщо платник податківпротягом 1095 днів вчинив повторне порушення, на нього накладається підвищений розмір штрафу (із змінами від 07.07.2011р.).
Відповідно до п. 123.1 ст. 123 ПК України, У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов`язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього кодексу , - тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов`язання, завищеної суми бюджетного відшкодування. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов`язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування - тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов`язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

26 жовтня 2011 року Міністерство юстиції України видало лист № 636-0-2-11-8.2/1 і якому роз’яснило дану правову норму. (далі мовою оригіналу - автор) По нашему мнению, при самостоятельном определении суммы налогового обязательства по соответствующему налогу и/или уменьшения суммы бюджетного возмещения контролирующим органом по итогам одной налоговой проверки повторная ответственность не наступает, если ранее контролирующим органом не была самостоятельно определена сумма налогового обязательства поданному налогу и/или уменьшение суммы бюджетного возмещения. При этом должно быть соблюдено требование относительно срока,который предусмотрен в абзацетретьем пункта 123.1 статьи 123 Кодекса.

24 листопада 2011 року Вищий адміністративний суд України видав інформаційний лист №2198/11/13-11 в якому вислови свою позицію щодо повторності правопорушення.
Щодо застосування підвищених розмірів штрафів у разі повторного виявлення податкових порушень, як це передбачено пунктом 123.1 статті 123 Податкового кодексу України, судам слід мати на увазі таке.
Визначені розглядуваною законодавчої нормою санкції застосовуються не за сам факт повторного виявлення будь-яких порушень, а за повторне вчинення протиправних діянь за обставин, передбачених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України.
Тому повторність визначення контролюючим органом протягом 1095 днів суми податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування слід застосовувати в розрізі кожного окремого з податкових порушень, передбачених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України. Тобто повторним у розумінні статті 123 Податкового кодексу України є визначення контролюючим органом податкових зобов’язань внаслідок вчинення одного й того самого порушення: або неподання податкової декларації, або заниження податкових зобов’язань з окремого виду податку, або завищення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість тощо.
У разі повторного визначення податкових зобов’язань за вчинення різних податкових порушень (наприклад, спочатку внаслідок виявлення заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість, а згодом протягом 1095 днів через виявлення завищення суми бюджетного відшкодування) підвищений розмір відповідальності застосовуватися не повинен.
Варто зазначити, що з 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року (тобто до набрання чинності Законом 3609-VI) діяла інша редакція окремих норм Податкового кодексу України, що визначала підстави для притягнення платників податків до відповідальності та розміри цієї відповідальності. Зокрема, пунктом 123.1 статті 123 Податкового кодексу України у редакції, що діяла з 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року, передбачалося нарахування штрафів у розмірі 25 відсотків від неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість. У свою чергу той самий пункт Податкового кодексу України в редакції Закону 3609-VI визначає як базу для визначення штрафу лише суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
З урахуванням того, що нарахування штрафів на відповідну базу не було передбачено Законом 2181, штрафи, передбачені пунктом 123.1 статті 123 Податкового кодексу України у редакції, що діяла з 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року, можуть бути застосовані лише щодо порушень, які і вчинені, і виявлені в період із 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року.
Крім того, пункт 123.1 статті 123 Податкового кодексу Україні в редакції, що діяла до 6 серпня 2011 року, передбачав підвищення розміру штрафу до 75% у разі визначення контролюючим органом порушення податкового законодавства втретє і більше разів протягом 1095 днів.
Оскільки повторність у вигляді вчинення відповідного правопорушення втретє та більше разів не була передбачена Законом 2181, то штраф у розмірі 75 відсотків може бути застосовано лише щодо порушень, які і вчинені, і виявлені втретє і більше разів у період із 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року. Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.
Позиція ВАСУ є більш детальною та обґрунтованою з цього приводу, а ніж позиція Мінюсту. Це є позитивно, адже саме адміністративні суди вирішують спори між податковими органами та платниками податків.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net