Порядок адміністративного оскарження рішення податкового органу

Правове регулювання адміністративного оскарження рішення податкового органу здійснюється ст. 55, 56 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", статей 6 - 8, 18 Закону України "Про звернення громадян", Наказом ДПА України №1001 від 23.12.2010р. Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби.
Після цього як платник податків отримав рішення податкового органу і не погоджується з рішенням, тоді платник податків має право оскаржити це рішення або у адміністративному, або у судовому порядку. При цьому треба мати на увазі, що оскарження одночасно у двох порядках (адміністративному та судовому) не можливе, також якщо платник податків звернувся до суду, то адміністративний порядок оскарження також неможливий. Відтак платник податків повинен перед тим, як розпочати оскарження рішення визначитись чи буде він зразу звертатись до суду, чи спробує адміністративне оскарження рішення.
В чому полягає суть адміністративного оскарження рішення? Рішення виносить податковий орган місцевого рівня, а платник податків має право оскаржити це рішення спочатку до податкового органу обласного рівня, а якщо і той не задовольнив, або частково задовольнив скаргу, то платник податків має право подати скаргу до податкового органу державного рівня. (рішення останнього є остаточним, але може бути переглянуто у судовому порядку).
Строк адміністративного оскарження рішення становить - 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення, якщо платник податків пропустив цей строк, то подана ним скарга не розглядається та повертається йому із зазначенням причин повернення. Даний строк може бути поновлений керівником податкового органу у виняткових випадках, перелічених у п. 12 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби. Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов`язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким прийнято рішення, про оскарження його.
У скарзі мають бути зазначені:
а) прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання фізичної особи - платника податку, для юридичної особи - платника податку - найменування, місцезнаходження, а також адреса, на яку необхідно надіслати рішення за скаргою;
б) найменування органу державної податкової служби, яким видано податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов`язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, що оскаржується, дата і номер, назва податку, збору або штрафної (фінансової) санкції та сума;
в) суть порушеного питання, прохання чи вимоги й обґрунтування незгоди платника податків із сумою грошового зобов`язання, визначеною органом державної податкової служби у податковому повідомленні-рішенні, або незгоди з іншим рішенням органу державної податкової служби;
г) про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу державної податкової служби про подання скарги органу державної податкової служби вищого рівня;
ґ) підпис фізичної особи - платника податку, для юридичної особи - платника податку - підпис керівника або особи, яка виконує обов`язки керівника юридичної особи - платника податку. Якщо скарга в інтересах фізичної особи - платника податку або юридичної особи - платника податку подається її представником, то до скарги долучається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства. Підпис представника юридичної особи - платника податку на скарзі повинен бути скріплений печаткою юридичної особи - платника податку;
д) перелік документів і розрахунків, що додаються до скарги, у разі надсилання скарги поштою додається опис укладеного та повідомлення про вручення.
Скарга, оформлена без дотримання вимог, зазначених у підпункті "ґ", або оформлена без дотримання вимог, зазначених у підпунктах "а" - "г", що не дає змоги розглянути скаргу по суті, повертається особі, яка її подала (надіслала), з відповідними роз`ясненнями не пізніше п`яти днів від дня отримання такої скарги.
Якщо питання, порушені у скарзі, одержаній органом державної податкової служби, не належать до компетенції органів державної податкової служби, то така скарга в термін не більше п`яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала скаргу. Скарга, подана з порушенням порядку, установленого Положенням, не підлягає розгляду по суті і повертається особі, яка подала скаргу, з роз`ясненням порядку і строків оскарження податкових повідомлень-рішень або будь-яких інших рішень органів державної податкової служби.
Не розглядаються повторні звернення до одного і того самого органу державної податкової служби від однієї і тієї самої особи з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті. (п. 6. положення) Проте дана правова норма має колізію із п. 14 положення, зменшена або збільшена сума грошового зобов`язання (податкового боргу) може бути оскаржена платником податків у порядку і строки, визначені цим Положенням. (детальніше про колізію можна тут прочитати – автор)
Орган державної податкової служби зобов`язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання скарги платника податків, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Керівник органу державної податкової служби може продовжити строк розгляду скарги, але не більше 60 днів, про що у письмовій формі повідомляється платник податків.
За результатами проведення процедури адміністративного оскарження приймається рішення, яке оформляється відповідно до вимог законодавства про мови. Зміст рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.
Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника органу державної податкової служби, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника органу державної податкової служби про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку.
Маємо надію, що дана стаття дала Вам можливість узагальнити для себе загальний алгоритм адміністративного оскарження рішень податкових органів.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net