Перевірки у сфері працевлаштування

Із 01.01.2017 року мінімальну зарплату встановили у розмірі 3200,00 гривень, але ж одразу уряд і чиновники запевнили, що будуть контролювати виконання вимог закону, щодо оплати мінімальної зарплати. Давайте разом підготуємось до такого контролю чиновників.

Вважається, що діє мораторій на перевірки, який також охоплює перевірки по зарплаті.

Відповідно до ст. 2 ЗУ "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( надалі ЗУ Про мораторій), Встановити до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Проте у ст. 6 ЗУ Про мораторій, сказано, що Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом державного регулювання діяльності у сферах ... Державною службою України з питань праці та її територіальними органами.

Від так, ЗУ Про мораторій не захищає від перевірок щодо оформлення працівника та виплати йому заробітної плати.Порядок проведення перевірок в тому числі щодо оформлення працівника та виплати йому заробітної плати врегульовано ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (надалі - ЗУ Про перевірки).

Відповідно до ст. 2 ЗУ Про перевірки, Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;  Заходи контролю здійснюються органами державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:  неприпустимості дублювання повноважень органів державного  нагляду (контролю) та неприпустимості здійснення заходів  державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду
(контролю) з одного й того самого питання. (ст. 3 ЗУ Про перевірки)

НЕ розумію, чим керується наш уряд, створюючи робочі групи різних органів для контролю за оплатою праці.Вимоги до здійснення державного нагляду (контролю), (ст. 4 ЗУ Про перевірки):

 • Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку. А тому стверджувати, що перевірки будуть проходити в будь який час є не вірно.

 • Виключно законами встановлюються спосіб та форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю). А  тому жодна постанова КМУ (тощо) не може надати спеціальних чи особливих повноважень державному органу чи робочій групі.

 • Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю). Від так, податкова та органи місцевого самоврядування під питанням чи мають право проводити такі перевірки.

 •  Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

 • Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

 • Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.
Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення). (ст. 7 ЗУ Про перевірки)

Штрафи, зазначені у частині другій статті 265 Кодексу законів про працю, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.


ПОРЯДОК  накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затверджено постановою КМУ від 17 липня 2013 р. № 509. 


Відповідно до цього порядку, Про розгляд справи Держпраці та її територіальні органи письмово повідомляють суб’єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п’ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в Держпраці чи її територіальному органі, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.  Справа розглядається за участю представника суб’єкта господарювання або роботодавця, щодо якого її порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли його поінформовано відповідно до цього Порядку і від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена у судовому порядку. 


Оскаржуються постанови у порядку адміністративного судочинства (КАС України) до окружних адміністративних судів.


 

                        
                        
                      
                     

                     
                     
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net