Особливості адміністративного оскарження рішень податкових органів

Із вступом нового Податкового кодексу України (далі - ПКУ) в дію, змінилась процедура адміністративного оскарження рішень податкових органів. Нагадаємо, що рішення податкових органів можуть бути оскарженні у адміністративному та судовому порядку, при цьому адміністративне врегулювання спору вважається досудовим способом.

Адміністративне оскарження рішень податкових органів полягає у поданні скарги платником податків до вище стоячого органу у системі податкових органів, про що вказано у п. 56.3. ст.. 56 ПКУ.

Для прикладу візьмемо таку ситуацію.
ДПІ у Н-му районі проводила планову виїзну документальну перевірку ТзОВ «А» у період з 01.06.2011р по 10.06.2011р. За результатом проведення перевірки було складено Акт «про результати перевірки» від 20.06.2011р. №22. На вищевказаний Акт «про результати перевірки» ТзОВ «А» подало заперечення. За результатом розгляду заперечення ДПІ у Н-му районі відмовила у задоволені заперечення та винесла податкове повідомлення-рішення від 01.07.2011р. №01 форма «Р», яким встановила, що ТзОВ «А» порушило п. 1.32. ст1, п. 5.2.1., п.5.3.9. ст.. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94.
08 липня 2011 року ТзОВ «А» подала первинну скаргу до ДПА у М-ній області. За результатом розгляду первинної скарги ДПА у М-ній області винесла рішення про результати розгляду первинної скарги від 28.07.2011р. №01/ОБЛ, яким частково задовольнила первинну скаргу та скасувала частину штрафних (фінансових) санкцій накладених на ТОВ «А» ДПІ у Н-му районі податковим повідомлення-рішення від 01.07.2011р. №01 форма «Р».
30 липня 2011 р. ТОВ «А» подало повторну скаргу на податкове повідомлення-рішення від 01.07.2011р. №01 форма «Р» (в частині не скасованій) та на рішення про результати розгляду первинної скарги від 28.07.2011р. №01/ОБЛ.
05 серпня 2011р. ДПІ у Н-му районі виносить податкове повідомлення-рішення №02, на зменшену суму із врахуванням рішення ДПА у М-ній області. Такі дії податкових органів відповідають п. 58.2 ст. 58 ПКУ в якому вказано, у разі зменшення (збільшення) контролюючим органом суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення. Аналогічна правова норма знаходиться у п. 3.4. Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків затвердженого Наказом ДПА України, від 22.12.2010 №985.
Зрозуміло, що є певна не логічність у цих правових нормах, оскільки є податкове повідомлення-рішення, яке було оскаржено, по якому винесене рішення податковим органом вищого рівня, яке частко скасовано (змінено) і податковий орган районний виносить нове рішення. Фактично за однією подією (обставинами справи) є два податкових повідомлення-рішення, які мають різні номери і дати винесення. Якщо таких обставин перше податкове повідомлення-рішення оскаржене повторною скаргою до ДПА України, то друге податкове повідомлення-рішення ви просто зобов’язані оскаржити.
При умові, що ви не оскаржите друге податкове повідомлення-рішення, то по цьому другому податковому повідомленні-рішенні наступають правові наслідки передбачені ст.. 58, 59 ПКУ та главою 9 ПКУ, тобто ви будете зобов’язані на 11 день після отримання рішення оплатити грошові зобов’язання та штрафні (фінансові) санкції передбачені у другому податковому повідомленні-рішенні.
Якщо ж ви отримавши друге податкове повідомлення-рішення будете оскаржувати його в адміністративному порядку , то виникає питання як це робити ?
Відповідно до п. 56.2 ст. 52 ПКУ, у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов`язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.
Тобто, ви розпочинаєте процедуру адміністративного оскарження у загальному порядку передбаченому у ст.. 56 ПКУ та у наказі ДПА України №1001 від 23.12.2010р.
З власного досвіду скажу, що у такому випадку ДПА у М-ній області винесе рішення, яким відмовить у розгляді скарги по суті, керуючись п. 6 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом ДПА України від 23.12.2010р. №1001. Як вбачається із цього пункту, не розглядаються повторні звернення до одного і того самого органу державної податкової служби від однієї і тієї самої особи з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.
Ключовим у цій правовій нормі є з одного і того самого питання. Як вбачається із обставин справи, перший раз ТОВ «А» зверталось із скаргою на повідомлення-рішення №01 форма «Р», а другий раз подавали скаргу на повідомлення-рішення №02 форма «Р».
З цього випливає висновок, що різні питання (бо існують різні повідомлення-рішення із різними номерами) піднімались у двох скаргах, а відтак ДПА у М-ній області повинна по суті розглянути скаргу ТОВ «А» на податкове повідомлення-рішення №02. Право оскарження повідомлення-рішення платником податку передбачено ПК України, а обов’язок податкових органів розглянути скаргу у відповідності до законів та Конституції України.
Водночас, відповідно до п.58.2. ст.. 58 ПК України, у разі зменшення (збільшення) контролюючим органом суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення; контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повідомлень-рішень щодо окремих платників податків.
Відповідно до п. 14 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом ДПА України від 23.12.2010р. №1001, зменшена або збільшена сума грошового зобов`язання (податкового боргу) може бути оскаржена платником податків у порядку і строки, визначені цим Положенням.
Таким, чином відмова ДПА у М-ній області розглядати скаргу на податкова повідомлення-рішення №02 є не законною.

Висновки:
1. Під час оскарження податкових повідомлень-рішень строго дотримуватись норм ПКУ та підвідомчих нормативних актів,
2. Оскаржувати всі податкові повідомлення-рішення та рішення вище стоячих податкових органів,
3. Використовувати правову допомогу юристів, що мають досвід у таких справах.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net