Оскарження узгодження межі земельної ділянки

Спір про визнання незаконним і скасування рішення органу

місцевого самоврядування про затвердження акта узгодження

меж земельних ділянок залежно від суб'єктного складу має

розглядатися за правилами цивільного чи господарського

судочинства5 грудня 2018 року Велика Палата Верховного Суду

розглянула справу за позовом Особи 3 до Чорногузівської

сільської ради Вижницького району Чернівецької області та

Особи 4 про визнання незаконним рішення органу місцевого

самоврядування, за касаційною скаргою Особи 4 на рішення

Вижницького районного суду Чернівецької області від

13 січня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду Чернівецької

області від 11 травня 2017 року.

За результатами розгляду заяви Велика Палата прийняла

постанову, в якій зазначила таке.

Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи

щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав,

свобод чи інтересів, що виникають, зокрема, із цивільних

Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 03.12.2018 по 31.12.2018

та земельних відносин (пункт 1 частини першої статті 15

Цивільного процесуального кодексу України у редакції, чинній

до 15 грудня 2017 року).

Суди розглядають у порядку цивільного судочинства

справи, що виникають, зокрема, з цивільних і земельних

правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в

порядку іншого судочинства (частина перша статті 19 ЦПК

України у редакції, чинній з 15 грудня 2017 року).

Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути,

зокрема, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності

органу місцевого самоврядування (пункт 10 частини другої

статті 16 Цивільного кодексу України).

Суд визнає незаконним і скасовує правовий акт індивідуальної

дії, виданий, зокрема, органом місцевого самоврядування,

якщо він суперечить актам цивільного законодавства і

порушує цивільні права або інтереси (частина перша статті 21

ЦК України).Згідно з принципом єдності юридичної долі земельної

ділянки та розташованих на ній будинку, споруди (зміст якого

розкривається, зокрема, як у статті 30 Земельного кодексу

України, який був чинний до 1 січня 2002 року, так і у чинній

редакції статті 120 ЗК України та статті 377 ЦК України)

особа, яка законно набула у власність будинок, споруду, має

цивільний інтерес в оформленні права на земельну ділянку

під такими будинком і спорудою після їх набуття.

Якщо особа стверджує про порушення її прав наслідками,

що спричинені рішенням, дією чи бездіяльністю органу

місцевого самоврядування, які вона вважає неправомірними,

і ці наслідки призвели до виникнення, зміни або припинення

її цивільних прав чи інтересів або пов'язані з реалізацією

її майнових або особистих немайнових прав чи інтересів,

зокрема і щодо оформлення права на земельну ділянку під
Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 03.12.2018 по 31.12.2018

набутими у власність будинком або спорудою, то визнання

незаконними таких рішень і їх скасування є способом захисту

відповідних цивільних прав та інтересів.

Отже, справа за позовом про визнання незаконним і

скасування рішення органу місцевого самоврядування про

затвердження акта узгодження меж земельних ділянок

залежно від суб'єктного складу має розглядатися за

правилами цивільного чи господарського судочинства.

Належними відповідачами у таких справах є особа, прав чи

інтересів якої щодо відповідної земельної ділянки стосується

оскаржене рішення органу місцевого самоврядування, а

також цей орган.


Детальніше із текстом постанови Верховного Суду від 5 грудня 2018 року у

справі No 713/1817/16-ц (провадження No 14-458цс18) можна ознайомитися за

посиланням

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78534729


За матеріалами Верховного суду


.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net