Огляд закону про відновлення кредитування №2478

04 лютого 2019 року набрав чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування" №2478.Найперше розберемось на кого буде поширюватись (стосуватись) даний закон. Відповідно до п. 2 Прикінцевих і перехідних положень закону, Цей Закон застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію (тобто після 04.02.19р.), а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують (!!!) існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону.

Тобто договори, що укладені і виконують або не виконуються до 04.02.19р. також попадають під дію цього закону. Дана норма не зовсім відповідає вимогам ст. 58 Конституції України, але це вже компетенція Конституційного суду України.

Основні зміни:

1.У разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов’язання боржником в обсязі, що існував до такої зміни зобов’язання. (559 Цивільного Кодексу України - далі ЦКУ)

До цього у раз зміни умов кредиту, порука припинялась, а тепер вже ні.

2. Частина 4 ст 559 ЦКУ, по новому врегульовує строк виконання поруки, встановлений строк 3 роки, а було 6 місяців.

3. Частина 4 ст 593 ЦКУ,  ліквідація юридичної особи - боржника, не є підставою для зняття іпотеки та заборони з  майна переданого в іпотеку.

4. Ст. 1056-1 ЦКУ, Якщо інше не встановлено законом, у разі застосування змінюваної процентної ставки кредитодавець самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов’язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором.

Фактично повертається право банку в односторонньому порядку змінювати процентну ставку по кредиту.

5. Ст. 1281 ЦКУ,  Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину. 

Фактично спадкоємці боржника більше не захищені законом. Кредитор в будь який час зможе забрати спадщину боржника.

6. ст. 5 ЗУ "Про іпотеку", У разі якщо іпотекодавцем предмет іпотеки було реконструйовано або щодо нього було проведено самочинне будівництво (у тому числі, але не виключно, споруджено нові будівлі, споруди тощо на земельній ділянці, що належить іпотекодавцю на праві власності чи перебуває в його користуванні), всі реконструйовані, новостворені об’єкти нерухомості вважаються предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору. 

Фактично будь які зміни із предметом іпотеки, не впливають на чинність іпотеки і ці зміни стають частиною предмету іпотеки.

7. Закон вносить зміни у ч.4  ст. 36 ЗУ "Про іпотеку", але ці зміни впливають лише на майбутні договори іпотеки, укладені після 04.02.2019р., а тому треба бути дуже уважним і радитись із адвокатом при підписанні нових договорів чи внесення змін у діючі догоіори іпотеки+

8. Ч. 4 статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державної реєстрації права власності на нерухоме майно іпотекодержателем - фінансовою установою в порядку, передбаченому статтями 33-38 Закону України "Про іпотеку". Наявність зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки обтяжень, інших речових прав, у тому числі іпотеки, на передане в іпотеку майно не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності за іпотекодержателем.  Фактично наступні іпотеки, заборони, арешти, тощо не є перешкодою для стягнення банком вашого предмету іпотеки (квартири, будинку, тощо).

Огляд здійснив, адвокат І. Цебак
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net