ОГЛЯД ЗАКОНУ № 540

І. Податковий кодекс:

1) збільшення обсягу доходів на спрощеній системі оподаткування: 1 гр — 1 мільйон, 2 гр. - 5 мільйонів, 3 гр — 7 мільйонів.

2) 52-2. Установити мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім:

документальних позапланових, див 52-2 та фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині див 52-2 (в основному етиловий спирт та пальне, алкогольні і тютюнові вироби).

3) 52-4. Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.

4) 52-5. Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу в період з 1 березня по 31 березня 2020 року. Увага ! законом №530 було визначений і березень, і квітень 2020 року, але законом №540 квітень 2020 року включити в період оплати податку, див. останній абзац п.52-5.

5) 52-8. Тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється перебіг строків, встановлених статтею 56 Податкового Кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Із 01 червня 2020 року ці строки продовжуються.

ІІ. Господарський кодекс

1) Строки, визначені статтями 232, 269, 322, 324 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину :

232 - строки нарахування штрафу, пені,

269 — строки гарантування якості; претензії по якості;

322 — відповідальність за виконанням робіт підряду, капітальне будівництво;

324 — відповідальність за виконанням робіт підряду, проектні та досліджуванні роботи.

Будьте уважні, при захисті своїх прав , оскільки законом №540 зупинено (продовжено) не всі строки визначені цим кодексом, не зупинено преклюзивні строки.

ІІІ. Сімейний кодекс

1) строки, визначені статтями 72, 128, 129, 139 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину:

72 - позовна давність про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя,

128 — визнання батьківства за рішенням судом,

129 — спір про визначення батька дитини судом,

139 - спір про материнство.

Будьте уважні, при захисті своїх прав , оскільки законом №540 зупинено (продовжено) не всі строки визначені цим кодексом, не зупинено преклюзивні строки

ІV. Цивільний кодекс

1) Строки, визначені статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину:

257 — загальна позовна давність,

258 — спеціальна позовна давність,

362 - переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності

559 — припинення поруки,

681 - Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару

728 - Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування

786 - Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму

1293 - Право на оскарження дій виконавця заповіту

Будьте уважні, при захисті своїх прав , оскільки законом №540 зупинено (продовжено) не всі строки визначені цим кодексом, не зупинено преклюзивні строки (1268 — прийняття спадщини, 1281 — вимоги кредитора до спадкоємців, тощо ).

2) На час дії карантину, забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

3) На час дії карантину, і до його завершення в установленому законом порядку наймач може бути звільнений від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу". БАГАТО говорили про звільнення від сплати оренди по закону, але все таки закон передбачив право сторін, а не обов’язок, отож будьте уважні. На мою думку, все вірно, бо не може закон втручатись у договірні відносини сторін.

V. Кодекс законів про працю


1) викладено в новій редакції, ст. 21 — Трудовий договір, більш широкі можливості для сторін договору;

2) ст. 24, передбачено обов’язкову письмову форму трудового договору, при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;

3) врегульовано по новому гнучкий графік роботи, фактично узаконено дистанційну, надомну роботу, ст. 60 кодексу,

4) визначено, що на час простою з вини роботодавця, працівник отримує 2/3 від зарплати. Не всі роботодавці будуть згідні з тим, що простій з їх вини, думаю через це будуть скарги працівників до органів Держпраці та судові спори.

5) строки визначені ст. 233 Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину; строки щодо оскарження/захисту прав у трудових відносинах (спорах).

VI. Кодекс України про адміністративні правопорушення

1) викладено у новій редакції ст. 165 -2, а саме щодо регулювання цін:

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, на товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, якщо ціна перевищила більше ніж у 1,2 раза рівень ціни, визначений Кабінетом Міністрів України на такий товар, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот (3400 грн) до двохсот п’ятдесяти (4250 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти (4250 грн) до трьохсот (5100 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

VІІ. Закону України "Про банки і банківську діяльність"

1) 9. У період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

Законом №530, заборонено за споживчими кредитам у строк карантину, стягувати із позичальника (боржника) пеню, штрафи, тощо у разі про строчки оплати кредитів.
VІІІ. Допомога по частковому безробіттю, ст. 47, 47-1 ЗУ Про зайнятість населення

1. Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менше шести календарних місяців, сплачували страхові внески та у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць.

2. У разі якщо роботодавцем вживаються заходи щодо профілактики та запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення обласної державної адміністрації, право на допомогу по частковому безробіттю мають усі застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини.

Увага до роботодавців, ви маєте особливі права, для захисту і себе і Ваших працівників !

ІX. Допомога у безробітті


Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" доповнити пунктом 3-2 такого змісту:


"3-2. Установити, що на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України:

допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного;

виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо)"

X. Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

1-2. Особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, визначені статтею 11 цього Закону, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину.

XІ. Закону України "Про ціни і ціноутворення", частина 1 статті 20

1. До суб’єктів господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції за:

1) порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін - вилучення необґрунтовано одержаної виручки, що становить позитивну різницю між фактичною виручкою від продажу (реалізації) товару та виручкою за цінами, сформованими відповідно до запровадженого способу регулювання (крім тих, що на постійній основі надають житлово-комунальні послуги або мають адресного споживача), та штраф у розмірі 100 відсотків необґрунтовано одержаної виручки;

2) стягнення плати за товари, які згідно із законодавством надаються безоплатно, - штраф у розмірі 100 відсотків вартості проданих (реалізованих) товарів;

3) надання уповноваженим органам недостовірних відомостей - штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн.);

4) невиконання приписів уповноважених органів або створення перешкод для виконання покладених на них функцій - штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"(34 000 грн).

XІІ. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

1. Внесено зміни до ст. 3, 40 закону, фактично законодавець вилучив дію цього закону на час карантину спричиненого Covid-19 та узаконив можливість обмеження прав суб’єктів господарювання у час карантину, що на жаль може негативно вплинути на права бізнесу.
XІІІ. Внесено зміни Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

Дозволено (продовжено) строк ще й на травень 2020 року щодо несвоєчасної чи не повної сплати ЄСВ, продовжено строк подання та розгляду скарг щодо ЄСВ.
Закон №540 також має зміни до інших законодавчих актів, які автор на власний розсуд описав або не описав у цій статті. Даний огляд не є правовою консультацією, для прийняття рішень рекомендую ознайомитись із законом №540 та законами в якій внесено зміни.


Автор, огляд здійснив, адвокат Іван Цебак, 04.04.2020 року.

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net