Огляд законодавчих змін на лютий 2012 року

Пропоную до Вашої уваги огляд законодавчих новинок від законодавця.
01 лютого вступає в дію наказ Державної митної служби України №1079 від 23.12.2011р. про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України. Зміни стосуються митного оформлення в митних режимах "імпорт" та "транзит" здійснюється безпосередньо у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль. Рядок "Зона діяльності" пункту 2 Класифікатора доповнити новим шостим абзацом такого змісту: "що класифікуються у товарній групі 30 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності і ввозяться в Україну суб`єктами господарської діяльності, крім товарів, митне оформлення яких в митних режимах "імпорт" та "транзит" здійснюється безпосередньо у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль.".
14 лютого вступає в дію Постанова Кабінету Міністрів України №839 від 03 серпня 2011 року про затвердження технічного регламенту піротехнічних виробів. Технічний регламент визначає основні вимоги до безпечності використання піротехнічних виробів з метою захисту життя та здоров`я людей і охорони навколишнього природного середовища.
Визначено такі поняття:
піротехнічна суміш - сукупність компонентів (елементів), призначених для спорядження піротехнічного виробу з метою одержання різноманітних ефектів;
піротехнічний виріб - виріб, призначений для створення світлового, іскрового, димового, звукового та/або змішаного ефекту шляхом горіння (вибуху) піротехнічної суміші та/або вибухової речовини;
феєрверки (феєрверочні вироби) - піротехнічні вироби, призначені для використання під час проведення розважальних заходів;
феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання - піротехнічні вироби, що вільно реалізуються населенню з урахуванням вимог цього Технічного регламенту, поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, а використання таких виробів з дотриманням вимог інструкції щодо їх застосування забезпечує захист життя та здоров`я людей і охорону навколишнього природного середовища;
феєрверки (феєрверочні вироби) професійного використання - піротехнічні вироби, призначені виключно для використання особами із спеціальною підготовкою.
Дотримання вимог цього Технічного регламенту є обов`язковим для:
1) виробників піротехнічних виробів та їх уповноважених представників - резидентів України;
2) постачальників піротехнічних виробів (далі - постачальники);
3) центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання та нагляду за безпечністю піротехнічних виробів;
4) призначених органів з оцінки відповідності піротехнічних виробів (далі - призначені органи).
Класифікація піротехнічних виробів
Піротехнічні вироби поділяються на:
1) феєрверки (феєрверочні вироби):
класу 1 (феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання, що мають дуже низький рівень небезпеки та шуму і можуть використовуватися у житлових будівлях);
класу 2 (феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання, що мають низький рівень небезпеки та шуму і не призначені для використання у житлових будівлях);
класу 3 (феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання, що мають середній рівень небезпеки і не призначені для використання у житлових будівлях);
класу 4 (феєрверки (феєрверочні вироби) професійного використання, що мають високий рівень небезпеки);
Вікові обмеження
10. Піротехнічні вироби заборонено продавати або передавати особам, які не досягли такого віку:
1) феєрверки (феєрверочні вироби):
класу 1 - 12 років;
класу 2 - 16 років;
класу 3 - 18 років;
Крім цього у даному технічному регламенті врегульовано: основні вимоги до безпечності піротехнічних виробів, пакування та транспортування піротехнічних виробів, процедуру оцінки відповідності, маркування піротехнічних виробів.

20 лютого набирає чинності наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України №826 від 11 серпня 2011 року про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб`єкта господарювання (виробничого об`єкта).
Положення встановлює процедуру проведення перевірок під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:
промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;
геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;
безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;
трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов`язаної з об`єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об`єктами.
У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
заборона виконання робіт - зупинення або недопущення виконання певних видів робіт, які здійснюються суб`єктом господарювання на стадії будівництва, експлуатації, реконструкції або ліквідації; виготовлення, застосування або реалізації продукції, небезпечних речовин; користування надрами шляхом видачі розпорядчого документа Держгірпромнагляду України (розпорядження);
заборона виробництва - зупинення виробництва суб`єкта господарювання (у тому числі експлуатації підприємства, виробничого об`єкта, окремого виробництва, робочого місця, будівлі, споруди, приміщення, машин і механізмів) шляхом видачі розпорядчого документа Держгірпромнагляду України (розпорядження);
загроза життю та здоров`ю працівників - виникнення умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об`єкта, машин і механізмів несе ризик спричинення внаслідок цих умов фізичної шкоди працівникові, в тому числі такої, яка може призвести до смертельних наслідків;
машини і механізми - машини, механізми, устатковання, обладнання, транспортні та інші засоби виробництва;
обмеження виробництва - зменшення технологічного навантаження підприємства, окремого виробництва, виробничого об`єкта, дільниці, машин і механізмів шляхом видачі розпорядчого документа Держгірпромнагляду України (розпорядження);
Положення встановлює планові і позапланові перевірки. Періодичність здійснення планових перевірок суб`єктів господарювання та їх виробничих об`єктів визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.
Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки у разі:
подання суб`єктом господарювання письмової заяви до територіального органу Держгірпромнагляду України про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
неподання у встановлений термін суб`єктом господарювання документів обов`язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов`язкової звітності, поданих суб`єктом господарювання;
перевірки виконання суб`єктом господарювання приписів, розпоряджень Держгірпромнагляду України щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів державного нагляду;
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб`єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального апарату Держгірпромнагляду України;
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов`язано з діяльністю суб`єкта господарювання;
в інших випадках, передбачених законами України.
У цьому положенні також описано процедуру проведення перевірки та оформлення результатів перевірки.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net