Огляд законодавчих змін на грудень 2011 року

У грудні 2011 року відбудуться такі основні зміни у законодавчому полі:

06 грудня вступає в дію закон Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище. Дана конвенція була підписана, ще 1981 році, але Україна до неї приєдналась лише у 2011 році. Даною конвенцією вводяться гарантії прав на безпеку й гігієну праці. Для кожного роботодавця (підприємство) дана конвенція покладає такі обов’язки: a) працівники в ході виконання своєї роботи співробітничають у виконанні їхнім роботодавцем покладених на нього обов`язків; b) представники працівників на підприємстві співробітничають з роботодавцем у галузі безпеки й гігієни праці; c) представникам працівників на підприємстві надають належну інформацію про заходи, ужиті роботодавцем для забезпечення безпеки й гігієни праці, і можуть консультуватися зі своїми представницькими організаціями з приводу такої інформації за умови нерозголошення комерційної таємниці; d) працівникам та їхнім представникам на підприємстві забезпечується належна підготовка в галузі безпеки й гігієни праці; e) працівники або їхні представники та, залежно від випадку, їхні представницькі організації на підприємстві відповідно до національних законодавства й практики наділяються повноваженнями розглядати всі аспекти безпеки й гігієни праці, пов`язані з їхньою роботою, й отримують консультації роботодавця стосовно цих аспектів; для цього за обопільною згодою на підприємство може бути запрошено позаштатних технічних радників; f) працівник без зволікання повідомляє своєму безпосередньому начальнику про будь-яку ситуацію, яку він має достатні підстави вважати такою, що становить безпосередню й серйозну небезпеку для його життя або здоров`я, доти, доки роботодавець не вжив заходів для її усунення, якщо необхідно, роботодавець не може вимагати, щоб працівники повернулися до робочої ситуації у випадках, коли зберігається пряма й серйозна небезпека для життя чи здоров`я. (ст..19 Конвенції).

19 грудня вступає в дію закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням №3384. Даним законом внесено зміни до деяких кодексів та законів. Зокрема введено адміністративну відповідальність за порушення порядку припинення юридичної особи або фізичної особи підприємця, відповідають і посадові особи юридичних осіб (або приватні підприємці) у розмірі від 1020 до 1360 гривень, та посадові особи державних органів (ПФУ, податкова) у розмірі 3400 грн. до 4250 грн.
Також було внесено зміни до законів щодо спрощення процедури припинення юридичної особи (або приватного підприємця). Скорочено строки, процедури, уточнено порядок погашення претензій кредиторів.

19 грудня вступає в дію закон Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі №3394. Вводиться поняття Нагляд на консолідованій основі - це нагляд за фінансовими групами з метою забезпечення стабільності фінансової системи та обмеження ризиків, на які наражається фінансова установа внаслідок участі у фінансовій групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків фінансової групи.Банківський нагляд на консолідованій основі - це нагляд, що здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку. Банківська холдингова компанія - фінансова холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність.

26 грудня вступає в дію закон Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства,цей Закон визначає правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, та встановлює порядок їх в`їзду в Україну та виїзду з України. Законом врегульовано підстави для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, вказано документи на підставі яких іноземці та особи без громадянства можуть отримати посвідку для постійного та тимчасового проживання на території України, врегульовано надання притулку та надання громадянства України, врегульовано в’їзд та виїзд з території України, зокрема видача візи, скасування візи, підстави для заборони в’їзду в Україну, документи для в’їзду на територію України, фінансове забезпечення іноземців, також передбачена відповідальність іноземців.
Протягом грудня 2011 року вступають в дію ряд підзаконних актів та відомчих нормативних актів. Фахові юридичні послуги, детальніше тут.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net