Написання та перевірка скарги до ЄСПЛ

Для звернення до Європейського суду з прав людини необхідно подати скаргу (заяву), яка фактично оформляється шляхом заповнення спеціального формуляру.


Кожний хто отримав у адвоката консультацію щодо звернення до ЄСПЛ або здійснив оцінку перспективи його справи у ЄСПЛ у адвоката, отримає безкоштовно у паперовій або електронній формі формуляр (заяву) до Європейського суду з прав людини необхідно.


За подання скарги (заяви) до Європейського суду з прав людини не потрібно платити судовий збір, не потрібно навіть мати юридичного представника (юриста чи адвоката), і така заява може бути написана українською мовою або іншою рідною мовою заявника.


З однієї сторони, подати заяву до Європейського суду з прав людини просто — заповнив готовий формуляр і направив на адресу суд, але з іншої сторони варто пам’ятати, що близько 90% всіх заяв Суд визнає не прийнятними та не розглядає. Навіть реєстрація заяви ЄСПЛ не дає гарантії, що така заяву у майбутньому не буде визнано цим судом не прийнятною і не буде повернуто заявнику.


До 2014 року, написання будь якої заяви до ЄСПЛ, означало переривання шести місячного строку для подання заяви до цього Суду та Суд сам надсилав заявнику формуляр заяви і просив його заповнити. Проте, відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Малиш та Іванін проти України» (скарги NN 40139/14 і 41418/14) 2014 року позиція суду змінилась, скарги, оформлення яких не відповідає поставленим вимогам, не переривають перебіг шестимісячного строку, відведеного на звернення до ЄСПЛ.


На перший погляд шести місячний строк є значний для подання скарги до Європейського суду з прав людини, але якщо Суд визнає вашу заяву не прийнятною, через не відповідність вимогам ст. 35 Коненції, то у Вас як-то часто буває, пройде цей шести місячний строк і ви не зможете подати скаргу до ЄСПЛ вдруге. Тобто, у вас є лише один шанс подати належну скаргу до ЄСПЛ.


Якщо ж Ви все таки самостійно або із допомогою інших осіб, написали скаргу (заповнили формуляр) до ЄСПЛ, то Ви можете надати адвокату таку скаргу та додатки (рішення судів, скарги, тощо) для оцінки належності, прийнятності такої скарги (заяви) до Європейського суду з прав людини.


Така оцінка адвокатом належності, прийнятності скарги (заяви) до Європейського суду з прав людини, сприятиме на ранньому етапі виявленню та усуненню можливих помилок, чи обставин, які впливають на прийнятність заяви Судом; пошук та застосування належної судової практики ЄСПЛ, необхідної саме у вашій справі.


Кожний, хто звернеться до адвоката, отримає безкоштовно в електронній формі практичний посібник щодо прийнятності, із детальним описом та значною судовою практикою ЄСПЛ.


Не має офіційної статистики по судових рішеннях ЄСПЛ, але як показує практика більшість заяв, що були визнанні прийнятними Судом, в подальшому визначаються Судом як такі що міститься дійсно порушення права гарантованого Конвенцією.


Тому, так важливо на етапі написання заяви (скарги) до ЄСПЛ детально і ґрунтовно описати суть скарги та порушене право гарантоване Конвенцією, із посиланням на прецедентну практику Європейського суду з прав людини.P/S/ додатково на цю ж тему:


Консультація та перспективи справи у ЄСПЛ


Конституційна скарга, як "перепона" на шляху до ЄСПЛ


Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net