Ліцензування освітніх послуг. Відповідальність за відсутність ліцензії.

Надання освітніх послуг згідно закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності ліцензується відповідно до спеціальних законів. Такими спеціальними законами є Закон про освіту, про дошкільну освіту, про середню освіту, про позашкільну освіту,про професійно - технічну освіту та вищу освіту.
Ліцензійні вимоги врегульовані у Постановою КМУ №1019 від 08.08.2007 року про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг. У п.2 цієї постанови наведено перелік освітніх послуг, що потребують ліцензуванню. Відповідно до п.3 цієї постанови КМУ, навчальні заклади та інші юридичні особи (далі - навчальні заклади) або фізичні особи - підприємці розпочинають діяльність з надання освітніх послуг, зазначених у пункті 2 цього Порядку, після отримання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг (далі - ліцензія), а відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) навчального закладу - після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії навчального закладу.
Відсутність ліцензії має наслідком притягнення до відповідальності такого суб`єкта господарювання. Дана відповідальність передбачена у ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У цій статті вказано:
Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб`єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти (340,0 грн) до ста (1700,0 грн. )неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов`язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста (1700,0 грн.) до п`ятисот (8500,0 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.
Надання суб`єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства -
тягне за собою накладення штрафу від сорока (680,0 грн.) до ста (1700,0 грн.)неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Для уникнення негативних наслідків від надання освітніх послуг без ліцензії, рекомендую до моменту ведення господарської діяльності, отримати необхідну ліцензію.
Правову допомогу із отримання ліцензії для надання освітніх послуг можна отримати залучивши кваліфікованого юриста.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net