Ключові зміни регулювання ТОВ за новим законом

17 червня 2018 року вступає в дію Закон України № 2275 "Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Кожне ТзОВ або ТзДВ має 1 рік щоб привести до відповідності закону свій Статут, а в разі внесення змін до Статту, то такі зміни мають враховувати вимоги нового закону.

Ст.10 - при створенні нового ТОВ, майбутні учасники можуть підпистаи у письмовій формі договір про створення ТОВ, який діє до реєстрації ТОВ.

Ст.11 - підписи на Статуті посвідчуються нотаріально, який підписують всі учасники ТОВ; в разі внесення змін до статуту, їх підписують лише ці учасники, що голосували за зміни. У статуті має бути (вимога закону):

назва ТОВ,

органи управління, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень,

порядок вступу до ТОВ та виходу із ТОВ.

Ст.12 - У статуті можна передбачити обмеження зміни співвідношення часток учасників. Рішення з цього питання приймається одностайно (100%) від загальних зборів.

Ст. 14, 16 - Учасники мають шість місяців для внесення вкладу у ТОВ, якщо інший строк не в сказаний у статуті. Не внесення вкладу є підставою або для припинення ТОВ, або для виключення такого учасника із ТОВ. Закон детально регулює процедуру збільшення статутного капіталу ТОВ, але також він дозволяє учасникам прописати по своєму цю процедуру у Статуті.

Ст. 28 -30, 39. - Органи управління ТОВ:

Загальні збори,

Наглядова рада (не є обов'язковою, але учасники її можуть створити),

Виконавчий орган (одноособовий - директор або колегіальний - дирекція).

Ст.42, 44, 45 - Регулює посадові особи ТОВ, трудовий контракт із посадовими особами. Афілійована особа до посадової особи ТОВ. Значний правочин для ТОВ, його укладення, порядок схвалення.

І пам'ятайте, Ваше ТОВ може перейти на модельний статут.

Консультації з питань корпоративного права.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net