Інформаційні запити АМКУОстаннім часом суб’єкти господарювання звертаються із тим, що почастішали запити про надання різної інформації від Антимонопольного комітету України. Різні фірми по різному поводяться, одні надають інформацію інші не надають, а ще інші звертаються по юридичну консультацію.
Спробуємо зрозуміти із юридичної позиції, такі запити АМКУ.
Відповідно до ст..1 закону України «Про АМКУ» вказано, що Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
Відповідно до ст.. 1 закону України «Про захист економічної конкуренції» інформація - відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп`ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості.
Закон дуже широко розуміє поняття інформація, під це поняття навіть включається листування, враховуючи нові технології (під листування можна віднести електронну пошту, записи у акантах соціальних мереж, смс-повідомлення, переписка за допомогою спеціальних програм Skype та інші);

Відповідно до ст.. 22-1 закону України «Про АМКУ», Суб`єкти господарювання, об`єднання, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особизобов`язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу органу Антимонопольного комітету України безкоштовно. Вимоги органу Антимонопольного комітету України можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації.
На практиці АМКУ вимагає надати інформацію, яка за об’єм є значною, для прикладу копії всіх договорів поставки за 2 -3 роки, т.п., і ще як правило встановлює строк подання 10 днів. Враховуючи час поштової пересилки, як правило фірми мають 3 -5 днів для надання інформації. (прим. автора)
Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним
комітетом України у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до закону. За розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України несуть відповідальність, встановлену законом.
Усні вимоги державного уповноваженого Антимонопольного
комітету України пояснення осіб та інші дії, вчинені на виконання цих усних вимог,фіксуються в протоколі, в якому зазначається також дата і місце його складання, прізвища державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, із зазначенням їх посад, прізвищ осіб, які надають пояснення. Протокол підписується відповідно головуючим колегіального органу Антимонопольного комітету України та особами, до яких були звернені усні вимоги. Про відмову осіб, до яких були звернені усні вимоги підписати протокол, зазначається у протоколі. Особа має право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
Закон передбачає, що інформацію яку може вимагати АМКУ повинна відповідати критерію: інформація необхідна для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції. Проте враховуючи нечіткість та загальний характер цієї правової норми, суб’єкти господарювання, як правило надають всю наявну інформацію.

Відповідно до ст.. 36 закону України «Про захист економічної конкуренції», однією із підстав відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є власна ініціатива органів Антимонопольного комітету України. Для цього необхідно щоб АМКУ володів необхідною інформацією, що є об’єктивною причиною для надсилання АМКУ запитів про надання інформації до суб’єктів господарювання.
Відповідно до ст.. 41 закону України «Про захист економічної конкуренції», збір доказів здійснюється Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями незалежно від місцезнаходження доказів.

Відповідно до ст.. 50 закону України «Про захист економічної конкуренції» порушеннямизаконодавства про захист економічної конкуренції є:
а) неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
в) подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
с) подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню;

Відповідно до ст.. 52 закону України «Про захист економічної конкуренції» за вище вказані порушення накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб`єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. При цьому за кожне порушення може бути накладено окремий штраф, також штрафи сумуються (додаються). Тобто, якщо ви не надали всю інформацію АМКУ, а частина ще й неправдива, то є ризик отримати 2% штрафу (по 1% за не повну та не правдиву інформацію).

Висновок: необхідно належно вивчати інформаційний запит АМКУ, максимально повно надавати відповідь на нього, але при цьому розуміти, що надана інформація може бути використана проти вашої фірми.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net