Добровільна реєстрація платником ПДВ1 (59)Згідно умов Податкового кодексу, платник податків існуючий або що лише реєструється має право стати платником ПДВ.

Порядок добровільної реєстрації платником ПДВ врегульовано: 

  1. Добровільна реєстрація платником ПДВ при створенні  платника податку:


Готуючи пакет документів для реєстрації юридичної особи або реєстрації фізичної особи підприємця, додатково готується реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ.

Правова підстава підготовки та подання заяви на реєстрацію платником ПДВ, п. 183.7 ст. 183 ПК, ст. 182 ПК, п.3.5. Наказу, абзац. 1 ч.1 ст. 24  Закону.

Документи можуть бути подані будь якою особою, що має відповідні повноваження.

 

  1. Добровільна реєстрація платником ПДВ платника податку (загальна процедура):


Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми (1 000 000,00 грн. ), вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою. (п.182.1 ст. 182 ПК)

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу, реєстраційна заява подається згідно з пунктом 183.7 цієї статті не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду (до 01 числа нового календарного місяця, фактично до 10 числа поточного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Особи, зазначені у пункті 183.3 цієї статті, можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.

У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день. (п. 183.6 ст. 183 ПК)

Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. (п.183.7 ст.183 ПК) Тобто має бути паспорт або інший документ, що посвідчує особу та для керівника юридичної особи (наказ на призначення) для представника (довіреність).

 

  1. Добровільна реєстрація платником ПДВ платника податку (у разі переходу із спрощеної системи):


3.1. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу....

Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 цієї статті. (п. 183.4 ст. 183 ПК)

3.2. У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8статті 293 цього Кодексу реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість. (п. 183.4 ст. 183 ПК)

Реєстрація осіб, зазначених в абзаці другому пункту 183.4 цієї статті, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.

У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день. (п. 183.6 ст. 183 ПК)

Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. (п.183.7 ст.183 ПК) Тобто має бути паспорт або інший документ, що посвідчує особу та для керівника юридичної особи (наказ на призначення) для представника (довіреність).

 

  1. Отримання витягу із Реєстру платників ПДВ:


За запитом платника ПДВ контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР (додаток 12) подається особисто платником ПДВ або уповноваженою на це особою або надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Реєстрі (індивідуальний податковий номер платника ПДВ або податковий номер платника податків), а також вказується спосіб отримання витягу з Реєстру (поштою або безпосередньо в контролюючому органі).

Запит обов'язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.

Платники ПДВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. (п.7.4. Наказу та п.183.13.2. ст. 183 ПК )

У контролюючому органі витяг може одержати сам платник ПДВ або Представник платника. Особа, яка отримує витяг, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. (п.7.6. Наказу)

ЮБ "І.Цебака" надає юридичні послуги у сфері податкового права, зокрема щодо реєстрації платником ПДВ, переєстрації платником ПДВ, оспорення рішень про аналювання (відмову) у реєстрації платником пдв, отримання витягу із реєстру платників ПДВ.

Інші стаття із розділу "Податкове та митне право"

Огляд здійснив,

юрист І.Цебак


Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net