Банківський депозит (вклад). Як повернути?У даній статті піде мова, проте якреально отримати від банку (тільки від банку, не від кредитної спілки або іншоїфінансової установи) кошти.

Правоверегулювання внесення депозиту на рахунок банку, укладення договору, проценти,строк і повернення депозиту врегульовано у статтях 1058 – 1065 Цивільногокодексу України. Не буду переказувати, їх зміст оскільки ці статті є у вільномудоступі (в т.ч. в Інтернеті)

По-перше:при внесенні коштів до банку обов’язково треба підписати договір із банком таотримати квитанцію банку про внесення коштів на депозит.


Урішенні Верховного Суду України від 29.01.2014р №6-149цс13, суд здійснивправовий висновок, що наявність договору без квитанції про внесення коштів надепозит, не доказу факту внесення коштів, а від так і повернення коштів неможливе (це рішення суду є прецедентом і має силу закону для наступних подібнихсправ на підставі ст.. 360-7 Цивільно процесуального кодексу України).

Якщови загубили договір і (або) квитанцію, то ви можете отримати дублікат договоруі (або) квитанції у банку, також можна отримати виписку по рахунку, яка показуєрух коштів (тобто чи дійсно було внесено кошти на депозит).

По-друге:Коли підходить строк закінчення депозиту, уважно перечитайте умови договору,щоб зрозуміти який механізм повернення коштів. Деякі банки прописуютьпролонгацію (автоматичне продовження) договору, якщо за Н – кількість днів дозакінчення строку договору, не отримали від вкладника заяви про поверненнякоштів. Інші банки навпаки, не мають пролонгації, ще інші дають Н – кількість днівпісля закінчення строку договору, а потім договір продовжують.

Післявияснення, механізму отримання коштів, здійсніть все як написано у договорі (подайтедо банку письмову заяву, отримайте підтвердження від банку про отримання заяви,тощо). Не надійтесь на довіру, дружні відносини із банкірами, тощо.

Увипадку, отримання відмови видачі коштів (усної) вимагайте письмово. Якщо васпросять почекати, прийти з понеділка або здійснити замовлення коштів, товідразу пишіть скарги до керівництва банку, Національного Банку України.

Увипадку, бажання отримати депозит достроково, як правило процедура та строкитакож прописані у депозитному договорі. Якщо ні то, відповідно до закону (дивисьвище статті ЦКУ) вкладник має право достроково отримати депозит у повномуобсязі, проценти по депозиту, якщо строк повернення не вказаний, то вінстановить 7 днів (ст.. 530 ЦКУ) з моменту отримання банком заяви від вкладника.

По-третє:Вважається, що якщо банк не повертає кошти, то треба йти до суду. Проте всетаки варто зрозуміти проблеми банку, а тоді вирішувати про потребу звертатисьдо суду.

ПостановаНБУ №540 від 29.08.2014р. втратила чинність від 15.11.2014 р. ,а тому банкиповинні видавати суму депозиту без жодних обмежень лімітами.

Якщоу банку введена тимчасова адміністрація, то повернення депозитів можливовідповідно до процедури визначної законом України «Про систему гарантування вкладівфізичних осіб» (розділ 7). За умови наявності у банку тимчасової адміністрації,депозит повертається, але (1) в межах суми 200 000,00 грн (гарантованоїфондом гарантування вкладів) на одного вкладника; (2) дострокове поверненнядепозиту не можливо; (3) кошти по депозитах повертаються лише в тому випадку, колизакінчився строк договору депозиту.

Увипадку наявності тимчасової адміністрації, інколи дають поради здійснити такзваний «обмін» (уступку права вимоги ст.. 512 – 514 ЦКУ). Проте відповідно до ст..36 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Під час тимчасової адміністрації нездійснюється: зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо це можепризвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів, встановленого цимЗаконом. Наявність даної правової норми, суперечить ст.. 512 – 514 ЦКУ (уступкаправа вимоги), враховуючи, що ст.. 36 вищевказаного закону є спеціальною (маюпріоритетну юридичну силу), то ця «схема» на практиці може не реалізуватись,або ж мати наслідком судові спори.

Для прийняття рішення вирішувати спір усуді (повертати депозит через суд) необхідно зрозуміти, що банк в принципі поіншому депозит не поверне або поверне через довгий час. Справи у суді по законутривають від 2,5 місяці і довше у суді першої інстанції, апеляція від 1 місяць і довше, і ще врахуйтестрок на виконавче провадження до 6 місяців, якщо банк добровільно не виконаєрішення суду. (на практиці строки можуть бути і довші).

Проте, нещодавно Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ, виніс рішення яким “замінив” кредит на депозит, стороною процесу був банк “Таврика”. В основі рішення суду був не взаємно залік вимог, співпадіння в одній особі кредитора і боржника. Тим чином вдалось “обійти” ст.. 36 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

При внесенні вкладу (депозиту), звертайте особливу увагу на документи, а при виникненні спорів , звертайтесь до юристів.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net