Авторське право – рекомендації для бізнесуПравове регулювання інтелектуальної власності здійснюється Цивільним кодексом, спеціальними законами такими як «Про авторське право і суміжні права», Кодексом про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом.
Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений законом.

Що конкретно охороняється законом ?
Законом охороняється виключне право автора (власника) об’єкту інтелектуальної власності розпоряджатись (використовувати) об’єктом інтелектуальної власності.
Об’єктом інтелектуальної власності авторського права може бути:
- літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
- виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
- комп`ютерні програми;
- бази даних;
- музичні твори з текстом і без тексту;
- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
- аудіовізуальні твори;
- твори образотворчого мистецтва;
- твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
- фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
- твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
- ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
- сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
- похідні твори;
- збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
- тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
- інші твори;
- частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до закону;
Охороні за законом підлягають всі твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).
Передбачена цим законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Хто перевіряє (контролює) дотримання авторського права на об’єкти інтелектуальної власності ?
Єдиним державним органом, який уповноважений перевіряти дотримання авторського права є міліція в особі її спеціального підрозділу – Державна служба по боротьбі із економічними злочинами.
Підставою для перевірки виступає інформація з будь якого джерела (крім анонімного) про можливі порушення авторського права, на підставі направлення підписаного начальником Управління внутрішніх справ здійснюється перевірка.
Під час перевірки здійснюється огляд об’єктів на яких можливо порушено авторське право, вивчаються документи про правомірність використання об’єктів авторського права, в разі підтвердження порушення, відбувається вилучення об’єктів на яких порушено авторське право, складається акт та протокол про проведення перевірки.
Суб’єктом правопорушення виступає юридична особа, керівник (директор) юридичної особи, особа відповідальна у юридичні особі за авторські права, рекламодавець, виробники реклами, розповсюджувачі реклами. (Продавець техніки на якій є неліцензійні програми, продавець дисків не ліцензійних, показ чи публікація фільмів, творів без згоди автора, використання у рекламі товарних знаків без згоди їх автора, таких випадків є безліч.)
Ризики порушення авторського права: перевірки міліції, вилучення комп’ютерів, техніки, матеріалів, товарів, кримінальна або адміністративна відповідальність, компенсація автору, втрата ділової репутації.

Яка відповідальність за порушення авторського права?
Адміністративна відповідальність – штраф до 3400,00 грн. та конфіскація незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.
Якщо розмір матеріальної шкоди перевищує 10730,00 грн. (станом на день написання цієї статті), то наступає Кримінальна відповідальність – штраф до 51 000,00грн, або обмеження волі до 2 років, або позбавлення волі до 6 років.
Цивільна відповідальність – компенсація автору (власнику) у розмірі від 10730,00грн до 53 650 000,00 грн. (станом на день написання цієї статті), розмір визначає суд. При цьому кожний факт порушення авторського права вважається окремим і за нього сплачується компенсація. Тобто, якщо фірма має 10 комп’ютерів і на кожному із них стоїть неліцензійна програма, або якщо вилучено 10 неліцензійних дисків, або розміщено 10 бігбордів із використанням товарного знаку без згоди власника, то вважається що порушено 10 разів право автора і за 10 разів буде стягнуто компенсацію. В такому випадку правопорушник оплатить 10 * 10730,0 = 107 300,0 грн. – мінімальний розмір компенсації. Також суд вправі стягнути із правопорушника в користь державного бюджету штраф у розмірі 10% від суми компенсації.
Якщо порушення авторського права відбулось у сфері реклами, то уповноважений державний орган вправі накласти на рекламодавця, виробника реклами, розповсюджувача реклами штраф у п’яти кратному розмірі від вартості реклами.
Якщо порушення авторського права відбулось в умовах конкуренції, то на правопорушника уповноважений державний орган вправі накласти штраф.
До правопорушника можуть застосувати або адміністративну, або кримінальну відповідальність, але до них додатково можуть і як правило застосовують цивільну відповідальність та відповідальність у сфері реклами та конкуренції, якщо порушення здійснено у відповідних правовідносинах.

Статистика 2011 року.
312 виявлених правопорушників,
105 судових процесів про стягнення компенсації,
74 кримінальні справи.
Перевірки проводили як у великих (національних, регіональних) компаніях так і в маленьких фірмах, приватних підприємців.
Перед проведенням Євро-2012, експерти, представники, державні органи відмічають підвищену кількість порушення авторських прав на знаки, символи, логотипи, інші об’єкти авторських прав, що стосуються саме тематики Євро-2012.

Що ми пропонуємо?
Все вище написане для того щоб кожна особа зрозуміла серйозність та відповідальність ситуації.
Для уникнення негативних наслідків ми пропонуємо наступне:
- Проведення аудиту для визначення наявності порушення авторських прав,
- Визначення способів усунення порушення,
- Консультування та допомога в укладенні ліцензійних та субліцензійних договорів,
- Укладення нестандартних ліцензійних договорів на підставі Міжнародних угод,
- Створення системи контролю на підприємстві для дотримання авторських прав (розподіл відповідальності директора із уповноваженими особами та працівниками).
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net