Антикорупційна політика, учасників державних закупівель (тендерів)

26 жовтня 2014 року, набрав чинності новий антикорупційний закон – Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 р. Через шість місяців з дня набрання чинності (вже з 27 квітня 2015 р.) Закон буде введено в дію.

Згідно з положеннями нового антикорупційного закону передбачено значну кількість нововведень, включаючи оновлення понятійного апарату, запровадження принципово нових підходів до нормативного регулювання питань щодо отримання подарунків та пожертв, врегулювання конфліктів інтересів, вчинення інших заходів, направлених на запобігання корупції.

З огляду на такі зміни до моменту введення в дію нового антикорупційного закону (тобто до 27 квітня 2015 р.) компанії, що беруть участь у тендерах (стаття 62 Закону України «Про запобігання корупції»), повинні створити свої внутрішні процедури, політики, інструкції, типові документи у сфері Антикорпційної політики та благодійництва.

У внутрішніх процедурах та документах компанії, що беруть участь у тендерах, серед іншого, мають врахувати такі ключові зміни антикорупційного законодавства України:

Запровадження нових підходів до підстав заборони одержання подарунків та підстав виникнення конфлікту інтересів.
Введення нових вартісних лімітів дозволених до одержання подарунків.
Скасування обмежень в одержанні пожертв.
Введення обов’язку керівників, засновників (учасників) усіх без винятку юридичних осіб щодо запровадження заходів регулярної оцінки корупційних ризиків та заходів протидії корупції.
Введення обов’язку керівників юридичних осіб, які приймають участь у процедурах державних закупівель, щодо:
затвердження Антикорупційної програми юридичної особи (комплексу правил, стандартів, процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичних осіб);
внесення змін до трудових договорів (а за бажанням юридичної особи – й до інших договорів, що укладаються);
внесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку;
запровадження посади Уповноваженого з антикорупційної програми та призначення відповідної особи.

З огляду на наведене, команда правників та експертів у сфері державних закупівель пропонує допомогу у здійсненні заходів з приведення внутрішніх документів та процесів у відповідність до нових законодавчих вимог.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net