Врегулювання спорів

Врегулювання спорів Врегулювання спорів охоплює ширші правовідносини, а ніж судова практика. Останнім часом популярним способом врегулювання спорів є медіація, переговори, третейський суд, але не втрачає своєї актуальності суд, як установа що вирішує спори. Медіація: добровільне врегулювання спору за допомогою об’єктивного, не зацікавленого в результаті посередника, за таких умов сторони самостійно знаходять спільні інтереси і спільно йдуть на компроміс, кожна із сторін як правило залучає юриста у такому процесі, посередник, лише відповідає за організацію процесу та скерування процесу у потрібне русло, не відповідає за правовий результат вирішення спору; даний спосіб врегулювання спору не є врегульований законом, відтак існує ризик не виконання сторонами досягнутого компромісу. Переговори: відмінним від медіації, є той факт що не має посередника, сторони самостійно організовують процес та керують напрямком розвитку переговорів, не завжди компроміс є результатом переговорів, залучення юриста є необхідним. Третейський суд: за згодою сторін спір передається до третейського суду, сторони самостійно вирішують, який саме суд, інколи сторони вправі вибрати арбітра, дана процедура є альтернативою державному суду, є формалізована, платна і врегульована спеціальним законом. Надаємо наступні юридичні послуги: - попередній розгляд доказів на визначення перспективи розгляду справи у суді, - підготовка позовної заяви, заперечення на позову заяву, апеляційну або касаційну скаргу, заперечення на скаргу, письмових пояснень по справі, підготовка клопотань, заяв, представництво у судових засіданнях, кожної дії як окремої послуги, - здійснюємо повний правовий супровід судової справи у судах загальної, господарської, адміністративної юрисдикції, третейських судах, представляємо інтереси у судах першої (окружної) інстанції, апеляційної інстанції, у Вищому господарському суді, Вищому адміністративному суді, Вищому спеціалізованому суді про розгляду цивільних та кримінальних справ, Верховному суді України, - надаємо юридичні консультації та готуємо документи для ведення справ у Європейському суді з прав людини, - ведемо справи у судах по таких галузях: цивільні спори (майно, борги, визнання права, кредит, іпотека, порука, антиколекторські послуги, реструктуризація боргу або кредиту, визнання недійсним кредитного або іпотечного договору, відшкодування збитків, делікти); господарські спори (стягнення боргу, розірвання договору, кредити, списання боргу (банкрутство); митні і податкові спори (оскарження дій або бездіяльності посадових осіб, оскарження податкових повідомлень рішень, оскарження постанови митниці, захист майна, товару від конфіскації митницею); земельні спори, трудові спори, спори із Антимопольним комітетом України, спори із страховою компанією, - визнання рішень іноземних судів на території України, - здійснюємо повний правовий супровід виконання рішення суду в межах виконавчого провадження, поновлюємо строк пред’явлення виконавчого документу до виконання, оскаржуємо результати прилюдних торгів, оскаржуємо дії виконавчої служби, захищаємо майно.