Праця та зайнятість

Праця та зайнятість - юридичні консультації в галузі трудового права, державної, публічної, військової служби, - правова допомога при укладанні трудового договору, контракту, колективного договору, - правова допомога при звільненні працівника, винесенні догани, не оплаті заробітної плати, не повернення трудової книжки, - стягнення заборгованості по заробітній платі, оплаті вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди, переведення на іншу посаду, скорочення з роботи, звільнення у зв’язку із реорганізацією, колективні трудові спори, - юридичні консультації та правова допомога щодо підготовки проектів документів у галузі трудового права (накази про прийнятті та звільнення, посадові інструкції, тощо).