Оформлення договору позики резиденту від нерезидента

Через економічну ситуацію, що склалась виникає об’єктивна необхідність отримувати позики за кордоном у нерезидентів. Але на відміну позики від резидента, для отримання позики від нерезидента потрібно отримати дозвіл від Національного банку України.


Як же правильно подати документи, щоб не отримати відмову від НБУ?


Пропонуємо Вам порядок реєстрації договору позики, отриманої резидентом від нерезидента, з надходженням коштів на рахунки в межах України:


1. Подати до відповідного територіального управління Національного Банку України (далі – НБУ) за місцезнаходженням обслуговуючого банку лист звернення з проханням зареєструвати договір позики.


2. До заяви необхідно додати:


• нотаріально засвідчену копію договору позики в одному примірнику;


• повідомлення про договір позики за відповідною формою в одному примірнику з відміткою уповноваженого банку (банк, у якому відкрито поточний рахунок позичальника і на який буде перераховано позику);


• оригінал письмового підтвердження від уповноваженого банку про згоду на обслуговування операцій за договором позики в одному примірнику;


• оригінал платіжної квитанції про внесення плати за оформлення реєстраційного свідоцтва в одному примірнику;


• у разі необхідності, долучити нотаріальну копію довіреності в одному примірнику.


3. Реєстрація відбувається у строк, що не перевищує сім робочих днів.


Даний порядок регулюється Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. N 270.


Вище викладено загальний порядок та перелік документів до НБУ. Однак мало хто знає про деякі особливості укладання договору позики з нерезидентами, щоб на стадії реєстрації договору НБУ не мало зауважень та відмов.


Заявникам слід звернути увагу на таке:


1) договір позики має бути підписаний та поданий на реєстрацію до НБУ до фактичного надходження позики;


2) якщо договір позики укладається не українською мовою, то необхідно зробити нотаріально посвідчений переклад договору (виключення складає російська мова);


3) у договорі позики обов’язково має бути зазначена відкладальна умова, тобто в договорі має бути передбачено, що він набирає чинності з моменту його реєстрації, за винятком договорів про одержання кредитів уповноваженими банками на строк, що не перевищує один рік;
4) розмір виплат за користування позикою за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору не повинен перевищувати розмір виплат за цим кредитом, розрахований виходячи з установленої Національним банком максимальної процентної ставки за договорами.
5) позика надається не менше ніж півроку.Якщо у Вас виникли труднощі з реєстрацією договору позики в НБУ, Ви можете звернутись безпосередньо до нас за допомогою.Автор, приватно практикуючий юрист - Іван Цебак
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net