Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність - юридичні консультації в галузі інтелектуальної власності, - правова допомога при оформленні прав на об'єкти права інтелектуальної власності (торговельні марки, винаходи, патенти, комерційне найменування, об’єкти авторського права та інші), - підготовка ліцензійного, субліцензійного договору, авторського, видавничого договору, оскарження не виконання договорів, розірвання або зміна умов договорів, - захист прав та законних інтересів власника об'єкту права інтелектуальної власності (стягнення компенсації за порушення авторського права, торговельної марки, бренду, комерційного найменування, винаходу, патенту, бази даних, комп’ютерної програми).